Nvidia pomaga w przygotowaniu misji na Księżyc

Nvidia pomaga w przygotowaniu misji na Księżyc zaplanowanej na rok 2015 i zdobyciu nagród o wartości 30 milionów USD.

Firma Nvidia poinformowała dziś, że procesory graficzne Nvidia Tesla znalazły zastosowanie w pracy zespołu niemieckich naukowców, którzy zamierzają wysłać automatyczny łazik na Księżyc w 2015 roku.

Ogólnoświatowy konkurs Google Lunar X PRIZE został ogłoszony w celu otwarcia nowej ery w historii eksploracji Księżyca. Zwycięzca otrzyma ogromnie wysoką nagrodę. Łącznie przeznaczono aż 30 milionów dolarów dla zespołów, które pomyślnie wylądują łazikiem na Księżycu, przejadą 500 metrów po jego powierzchni, a następnie prześlą na Ziemię obraz wideo, zdjęcia oraz inne dane w celu umożliwienia dalszych badań.

Zespół Part-Time Scientists (PTS, tłum. „Naukowcy na pół etatu”) składający się ze 100 niemieckich naukowców, inżynierów i programistów jest jednym z 26 uczestników konkursu. Aby osiągnąć sukces, zespół PTS wdrożył procesory graficzne Tesla w serwerach i stacjach roboczych własnego centrum dowodzenia. Będzie ono służyć do sterowania łazikiem o nazwie „Asimov”. Procesory graficzne Tesla będą akcelerować aplikacje wymagające dużej mocy obliczeniowej, w tym symulacje kontroli nad pojazdem, monitorowanie położenia łazika w czasie rzeczywistym oraz przesyłanie obrazów i materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości.

„Procesory graficzne Nvidia są narzędziem, dzięki któremu będziemy mogli bezpiecznie wylądować łazik, a także wykonać szereg szczegółowych obliczeń na podstawie zebranych informacji. Dzięki temu pogłębimy naszą wiedzę na temat powierzchni Księżyca”, powiedział Robert Böhme, lider zespołu PTS. „Pokażemy, że nowoczesne i wysokowydajne procesory graficzne umożliwiają uzyskanie niesamowitych osiągnięć naukowych.”

Zespół PTS będzie korzystać z procesorów graficznych Tesla na każdym etapie misji. Podczas prac przygotowawczych i planistycznych procesory graficzne będą służyć do symulowania milionów różnorodnych scenariuszy misji. W ten sposób zespół usprawni techniki startu i lądowania np. poprzez regulowanie momentu i czasu uruchomienia silników korekcyjnych, minimalizując margines błędu.

Gdy Asimov dotrze do celu, zespół PTS wykorzysta moc obliczeniową procesorów graficznych Tesla do sterowania łazikiem i monitorowania jego działań, a także do generowania szczegółowych map Księżyca z przesłanych stereoskopowych obrazów.

Szybkie przetwarzanie i analizowanie ogromnej ilości materiałów wideo przesyłanych przez łazik Asimov – oraz możliwość natychmiastowego odesłania nowych wskazówek nawigacyjnych – są niezbędne do osiągnięcia sukcesu misji. Wszelkie opóźnienia mogłyby skutkować zakłóceniem kursu łazika, a także grozić zderzeniem łazika z przeszkodą, przez które zespół PTS musiałby przerwać misję.

Zespół PTS spodziewa się, że procesory graficzne Nvidia zapewnią od 5 do 10 razy szybsze przetwarzanie strumieni wideo przesyłanych przez łazik. Tylko systemy wyposażone w procesory graficzne zapewniają moc obliczeniową wystarczającą do efektywnego przetworzenia takiej ilości informacji w czasie rzeczywistym.