Ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny dla studentów Discover Europe

Cechą wyróżniającą Discover Europe spośród innych konkursów fotograficznych, a zarazem największą wartością jest jego międzynarodowy charakter. Zdjęcia przedstawiające ulubione miejsca młodych ludzi z całej Europy, zachwycające krajobrazy i mieszkańców ich krajów tworzą razem niepowtarzalną mozaikę. Ten jedyny w swoim rodzaju kolaż zbliża młodych ludzi, pozwalając im łamać pozornie ograniczające ich bariery kulturowe i językowe. Fotografia staje się uniwersalnym językiem, która umożliwia dialog ponad wszelkimi podziałami. To sztuka, przez którą europejscy studenci mają możliwość wyrażenia swojej osobowości i podzielenia się doświadczeniami.
Ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny dla studentów Discover Europe
Discover Europe

Discover Europe

Poprzednie osiem edycji zdążyło już udowodnić, z jaką dumą młodzi Europejczycy potrafią reprezentować miejsca, z których się wywodzą. Pokazując tradycje i zwyczaje swoich przodków pozwalają innym dostrzec piękno Europy, które zgodnie z ideą organizatora konkursu, organizacji Erasmus Student Network Polska, najpełniej wyraża się w jej różnorodności.

W dobie cyfrowych aparatów w każdej komórce każdy może poczuć się jak fotograf. Discover Europe nagradza tych, którzy nie boją się wyjść poza schemat i którzy potrafią twórczo myśleć, a uchwycenie chwili to ich rzeczywista pasja, tak często niedoceniana przez otoczenie. Każdy uczestnik konkursu będzie miał okazję poddać swoją twórczość próbie. We wszystkich polskich województwach przeprowadzone zostaną etapy lokalne, podczas których wybrana zostaną najlepsze fotografie. Razem ze zdjęciami nadesłanymi przez studentów zagranicznych poddane zostaną selekcji w etapie centralnym. Tu przedstawiciele władz akademickich, studentów i środowisk artystycznych związanych z fotografią wyłonią najbardziej odkrywcze prace spośród wszystkich zgłoszonych.

Discover Europe to nie tylko doskonała okazja dla profesjonalistów, ale przede wszystkim szansa dla tych pasjonatów, którzy nie mają jeszcze dużego doświadczenia w “polowaniu z obiektywem”. Dla amatorów konkurs to szansa przede wszystkim na świetną zabawę, ale także na rozwój i doskonalenie umiejętności fotograficznych dzięki prowadzonej na stronie www.discovereurope.esn.pl Szkole Fotografii, będącej wynikiem współpracy z fotografami z całej Polski.

Oprócz ogromnej dawki dobrej zabawy i satysfakcji z obcowania w międzynarodowym towarzystwie poprzez porównywanie efektów swojej pracy na stronie internetowej, uczestnicy mają szansę na atrakcyjne nagrody w etapie centralnym łączna pula nagród wynosi 3000 euro. Ponadto wyróżnione prace uczestników zaprezentowane będą na wystawach zorganizowanych w galeriach handlowych największych miastach w Polsce. Wychodząc w przestrzeń publiczną twórczość studentów zostanie więc zaprezentowana na szerokim forum. Taka szansa zdarza się naprawdę rzadko, więc każdy student pasjonujący się fotografią powinien ją wykorzystać.