Raport Acronis: sektor publiczny najbardziej narażony na utratę danych

Badanie Acronis, w którym wzięło udział blisko 6000 pracowników IT z małych i średnich firm (MSP) z 18 krajów na całym świecie pokazało, że ponad połowa (65%) organizacji z sektora publicznego może ucierpieć na skutek przestojów w przypadku poważnego incydentu. Dwie trzecie badanych twierdzi, że ich procesy odzyskiwania po awarii nie są dobrze zarządzane, a blisko połowa (47%) uważa, że ich kadra kierownicza nie wspiera operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii. Zapytani, czy po kataklizmach, które miały miejsce w 2011 roku, traktują ochronę firmowych danych bardziej priorytetowo, tylko jeden na pięciu badanych (21%) przyznaje, że przekazywał problemy, z którymi się spotkał swoim managerom. Badani przyznają, że kluczowym dla nich wyzwaniem jest brak odpowiedniego budżetu i zasobów. Jedna trzecia (33%) nie przeznacza żadnego budżetu na backup i odzyskiwanie po awarii a 41% twierdzi, że brakuje im wykwalifikowanych pracowników IT do zarzadzania wszystkim systemami.
Wyniki badania dowodzą, że po wystąpieniu awarii, firmy wydają więcej na tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych po awarii, jednak nic nie zwróci pieniędzy i czasu straconego podczas przestoju.
Wyniki badania dowodzą, że po wystąpieniu awarii, firmy wydają więcej na tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych po awarii, jednak nic nie zwróci pieniędzy i czasu straconego podczas przestoju.
Ponad połowa organizacji z sektora publicznego może ucierpieć na skutek przestojów w przypadku poważnego incydentu

Ponad połowa organizacji z sektora publicznego może ucierpieć na skutek przestojów w przypadku poważnego incydentu

Wyniki badania pokazują również, że organizacje z sektora publicznego, w porównaniu do pozostałych badanych, są stosunkowo mniej zaawansowane w adaptacji wirtualizacji. Jedna czwarta (23%) organizacji z sektora publicznego w ogóle nie ma wdrożonej wirtualizacji, a 70% badanych, którzy korzystają już ze środowisk wirtualnych, twierdzi, że nie tworzą lub nie wiedzą czy tworzą kopie zapasowe serwerów wirtualnych tak często jak tych fizycznych.

Jak się okazuje, dla sektora publicznego bardziej popularną alternatywą jest “chmura”. Aż 92% badanych przewiduje, że skorzystają z rozwiązań chmurowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a ponad połowa (55%) jest zgodna, że “chmura” pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Jednak aż 39% badanych nie posiada strategii przechowywania kopii zapasowych poza siedzibą firmy (offsite backup), tak więc w przypadku poważnego incydentu w siedzibie firmy (np. pożar czy zalanie) mogą nie odzyskać cennych danych.

Znacząca większość (76%) badanych managerów IT z sektora publicznego uważa, że największym dla niech wyzwaniem w środowisku hybrydowym jest przenoszenie danych pomiędzy środowiskami (fizycznym, wirtualnym i chmurowym). Jednak badania pokazują, że większość firm nadal nie konsoliduje swoich narzędzi do backupu i odzyskiwania po awarii aby sprostać temu wyzwaniu. Większość z nich, bazuje na wielu narzędziach, z czego jedna trzecia (32%) używa trzech lub więcej różnych rozwiązań aby chronić swoje dane. Dwie trzecie badanych (63%) korzysta z oddzielnych rozwiązań do środowisk fizycznych i wirtualnych.

Cięcia budżetowe, które miały miejsce w sektorze publicznym na całym świecie dotkliwie uderzyły we wszystkie działy organizacji, w tym również działy IT. Jednak zjawisko to może stać się katalizatorem do pozytywnych zmian. Poprzez przyjęcie nowych technologii, takich jak wirtualizacja i chmura, oraz poprzez skonsolidowanie kilku produktów do tworzenia kopii zapasowych, wiele organizacji z sektora publicznego może usprawnić swoje procesy odzyskiwania po awarii i tym samym oszczędzić pieniądze.” – powiedział Dariusz Jarecki, Country Manager Acronis w Polsce.