Wiele nieprawidłowości w fabryce Foxconna

Jak wynika z oświadczenia FLA, we wszystkich trzech badanych fabrykach doszło do przekroczenia dopuszczalnej ilości nadgodzin (wg FLA, całkowity czas pracy nie powinien zająć dłużej, niż 60 godzin tygodniowo, według chińskiego prawa dopuszczalnych jest 40 godzin pracy tygodniowo i 36 nadgodzin miesięcznie). Zdarzały się też sytuacje, kiedy pracownicy musieli wykonywać swoje obowiązki przez siedem dni pod rząd bez wymaganej 24-godzinnej przerwy.
Fabryka Foxconn

Fabryka Foxconn

FLA przyznaje jednak, że Foxconn zadeklarował chęć współpracy w celu polepszenia sytuacji swoich pacowników. Firma zadeklarowała, że dostosuje się do wszystkich standardów FLA do lipca 2013 roku. Oznaczać to będzie 49-godzinny limit pracy tygodniowo i zatrudnienie nowych pracowników.

Foxconn zadeklarował również, że zapłaci pracownikom zaległe pieniądze za nadgodziny (według FLA na pieniądze wciąż czeka 14 procent pracowników). Wprowadzone też zostaną dodatkowe czynności chroniące zdrowie i życie pracowników (43 procent pracowników twierdzi, że doświadczyło lub widziało poważny wypadek przy pracy).

Fabrykę Foxconna niedawno zwiedził sam Tim Cook, CEO Apple’a.

Więcej:Foxconnrynek