Intel zarobił w pierwszym kwartale 2,7 miliarda dolarów

Spółka wygenerowała około 3,0 mld USD przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, wypłaciła dywidendy w wysokości 1,0 mld USD i wykorzystała 1,5 mld USD do odkupienia akcji zwykłych.
Intel zarobił w pierwszym kwartale 2,7 miliarda dolarów
Intel notuje kolejne świetne wyniki finansowe

Intel notuje kolejne świetne wyniki finansowe

A jak wyglądają perspektywy Intel na kolejne miesiące i cały 2012 rok? Różowo…

2. kwartał 2012 (zgodnie z GAAP, o ile nie zaznaczono inaczej)

 • Przychody: 13,6 mld USD plus/minus 500 mln USD.
 • Marża brutto: 62 procent, bądź 63 procent bez zachowania metodologii GAAP (wyłączając umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami), w obydwu przypadkach plus/minus kilka punktów procentowych.
 • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia: ok. 4,6 mld USD.
 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami: ok. 80 mln USD.
 • Wpływ inwestycji kapitałowych, odsetek i innych: strata w wysokości ok. 20 mln USD.
 • Amortyzacja: ok. 1,6 mld USD.

Cały rok 2012 (zgodnie z GAAP, o ile nie zaznaczono inaczej)

 • Marża brutto: 64 procent, bądź 65 procent bez zachowania metodologii GAAP (wyłączając umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami), w obydwu przypadkach plus/minus kilka punktów procentowych.
 • Wydatki (BiR oraz fuzje i przejęcia): 18,3 mld USD plus/minus 200 mln USD, bez zmian.
 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciem: ok. 300 mln USD, bez zmian.
 • Amortyzacja: 6,4 mld USD, plus/minus 100 mln USD, spadek o 100 mln USD względem wcześniejszych oczekiwań.
 • Stopa podatkowa: ok. 28 procent, niższa niż wcześniej szacowane 29 procent.
 • Inwestycje w skali całego roku: 12,5 mld USD plus/minus 400 mln USD, bez zmian.