Kiedy internet przejdzie na IPv6?

Aktualnie niemal 100% ruchu internetowego odbywa się w oparciu o opracowany jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku protokół IPv4. W tamtym okresie objętość puli adresacji IP, którą osiągnięto wydawała się zawrotna. Jednak popularyzacja komputerów osobistych i internetu na globalną skalę sprawiły, że potrzebne zaczęło być bardziej “pojemne” rozwiązanie. Stał się nim protokół IPv6, który zapewnia pulę adresów aż 2 do 96 potęgi razy większą niż IPv4. Jednak pomimo szybkiego wyczerpywania zasobów IPv4 zarówno dostawcy połączeń internetowych, jak i dostawcy treści nie śpieszą się z odpowiednimi wdrożeniami.
Kiedy internet przejdzie na IPv6?
Kiedy internet przejdzie na IPv6?

Kiedy internet przejdzie na IPv6?

Oficjalnie kończąca się pula adresów IPv4 nie oznacza jeszcze ich braku ponieważ nie wszystkie są wykorzystywane, dodatkowo rozwijane są metody tunelowania protokołów, dlatego sami internauci mogą być spokojni o to, że nie będą mieli kłopotów z korzystaniem z sieci, jednak warto aby firmy rozpoczęły odpowiednie wdrożenia już dziś. W Polsce zachęca do tego Urząd Komunikacji Elektronicznej, który chciałby, żeby już w połowie br. udostępnianie dostępu do sieci z wykorzystaniem IPv6 było standardem.

Monit24 już obecnie zapewnia wsparcie dla analizowania ruchu z wykorzystaniem IPv6 –

“Wprowadzając wsparcie dla IPv6 chcieliśmy ułatwić firmom możliwość testowych wdrożeń udostępniania serwisów z wykorzystaniem protokołu IPv6, tak aby sprawdzić poprawność i szybkość funkcjonowania planowanego rozwiązania. Mimo to w dalszym ciągu niewielu administratorów stron sięga po takie rozwiązanie, głównie ze względu na brak odpowiednich łączy” — mówi Tomasz Kuźniar, Prezes Zarządu spółki Monit24.

Szansą na spopularyzowanie protokołu IP następnej generacji jest organizowany przez Internet Society – World IPv6 Launch, czyli wydarzenie zachęcające do udostępnienia 6 czerwca br. własnej strony z wykorzystaniem protokołu IPv6. W akcji wezmą udział m.in. Facebook, Google i Microsoft.

Nie należy się spodziewać, że migracja internetu do protokołu następnej generacji odbędzie się na zasadzie wyłącz IPv4, włącz IPv6. Już teraz realizowane są procesy tunelowania ruchu z wykorzystaniem obu protokołów. Może to jednak nastręczyć wielu trudności szczególnie w przypadku zabezpieczeń kryptograficznych, ale przy w pełni funkcjonalnym połączeniu z wykorzystaniem IPv6 wbudowane w nim zabezpieczenia są bardzo skuteczne