Kiedy internet przejdzie na IPv6?

Czy czeka nas zastój globalnej sieci w związku z brakiem dostępnych adresów IP?

Kiedy internet przejdzie na IPv6?

Kiedy internet przejdzie na IPv6?

Aktualnie niemal 100% ruchu internetowego odbywa się w oparciu o opracowany jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku protokół IPv4. W tamtym okresie objętość puli adresacji IP, którą osiągnięto wydawała się zawrotna. Jednak popularyzacja komputerów osobistych i internetu na globalną skalę sprawiły, że potrzebne zaczęło być bardziej „pojemne” rozwiązanie. Stał się nim protokół IPv6, który zapewnia pulę adresów aż 2 do 96 potęgi razy większą niż IPv4. Jednak pomimo szybkiego wyczerpywania zasobów IPv4 zarówno dostawcy połączeń internetowych, jak i dostawcy treści nie śpieszą się z odpowiednimi wdrożeniami.

Oficjalnie kończąca się pula adresów IPv4 nie oznacza jeszcze ich braku ponieważ nie wszystkie są wykorzystywane, dodatkowo rozwijane są metody tunelowania protokołów, dlatego sami internauci mogą być spokojni o to, że nie będą mieli kłopotów z korzystaniem z sieci, jednak warto aby firmy rozpoczęły odpowiednie wdrożenia już dziś. W Polsce zachęca do tego Urząd Komunikacji Elektronicznej, który chciałby, żeby już w połowie br. udostępnianie dostępu do sieci z wykorzystaniem IPv6 było standardem.

Monit24 już obecnie zapewnia wsparcie dla analizowania ruchu z wykorzystaniem IPv6 –

„Wprowadzając wsparcie dla IPv6 chcieliśmy ułatwić firmom możliwość testowych wdrożeń udostępniania serwisów z wykorzystaniem protokołu IPv6, tak aby sprawdzić poprawność i szybkość funkcjonowania planowanego rozwiązania. Mimo to w dalszym ciągu niewielu administratorów stron sięga po takie rozwiązanie, głównie ze względu na brak odpowiednich łączy” — mówi Tomasz Kuźniar, Prezes Zarządu spółki Monit24.

Szansą na spopularyzowanie protokołu IP następnej generacji jest organizowany przez Internet Society – World IPv6 Launch, czyli wydarzenie zachęcające do udostępnienia 6 czerwca br. własnej strony z wykorzystaniem protokołu IPv6. W akcji wezmą udział m.in. Facebook, Google i Microsoft.

Nie należy się spodziewać, że migracja internetu do protokołu następnej generacji odbędzie się na zasadzie wyłącz IPv4, włącz IPv6. Już teraz realizowane są procesy tunelowania ruchu z wykorzystaniem obu protokołów. Może to jednak nastręczyć wielu trudności szczególnie w przypadku zabezpieczeń kryptograficznych, ale przy w pełni funkcjonalnym połączeniu z wykorzystaniem IPv6 wbudowane w nim zabezpieczenia są bardzo skuteczne