Przewodnik po Microsoft SharePoint Online

SharePoint Online to nic innego, jak technologia Microsoft SharePoint Server, przeniesiona w realia środowiska chmury. Jest to usługa online, umożliwiająca wykorzystanie chmury w przedsiębiorstwie do tworzenia witryn, na których udostępniane będą informacje i dokumenty zarówno współpracownikom, jak i klientom. Jest to platforma, która ułatwia wspólną pracę i automatyzuje procesy akceptacji, aktualizacji i archiwizacji dokumentów.
Przewodnik po Microsoft SharePoint Online

Usługa MySites udostępnia osobistą witrynę i centralną lokalizację, w której pracownicy mogą zarządzać i zapisywać dokumenty, zasoby, łącza i kontakty, oferując także bogaty zestaw nowych funkcji społecznościowych i udostępniania

Usługa MySites udostępnia osobistą witrynę i centralną lokalizację, w której pracownicy mogą zarządzać i zapisywać dokumenty, zasoby, łącza i kontakty, oferując także bogaty zestaw nowych funkcji społecznościowych.

SharePoint Online umożliwia szybkie tworzenie stron internetowych oraz łatwe połączenie danych znajdujących się na komputerze z tymi, które są opublikowane w firmowym intranecie. Nie jest wymagana wiedza specjalistyczna ani umiejętności programistyczne. Korzystając z list, bibliotek i oraz innych elementów służących do tworzenia stron, uczestnicy projektów mają szansę zwiększyć swoją wydajność i produktywność. To doskonałe rozwiązanie do przechowywania dokumentacji projektu w centralnej lokalizacji i udostępniania jej innym.

Łatwe tworzenie, dostosowywanie i zarządzenie witrynami intranetu i zespołu.

Łatwe tworzenie, dostosowywanie i zarządzenie witrynami intranetu i zespołu.
SharePoint Online oferuje następujące funkcje:
  • Zarządzanie ważnymi dokumentami i udostępnianie ich współpracownikom.
  • Synchronizowanie pracy zespołów i zarządzanie ważnymi projektami.
  • Łatwe wyszukiwanie ważnych dokumentów i osób.
  • Dostęp do aktualnych informacji i wiadomości firmowych.
  • Tworzenie dokumentów pakietu Microsoft Office i zapisywanie ich bezpośrednio w usłudze SharePoint Online.
  • Ochrona ważnej zawartości przy użyciu uprawnień na poziomie dokumentu.
  • Dostęp do ważnych dokumentów offline przy użyciu obszaru roboczego programu SharePoint.
  • Umożliwienie komunikacji ze współpracownikami w czasie rzeczywistym z usługi SharePoint Online.
  • Kontrolowanie świadczenia usług, monitorowanie i raportowanie przy użyciu pojedynczej konsoli ułatwiającej zarządzanie.
  • Program Project Professional 2010 synchronizuje stan zadań z usługą SharePoint 2010, aby umożliwić efektywną współpracę zespołową nad projektami.
Wyświetlaj i udostępniaj dokumenty pakietu Office bezpośrednio w przeglądarce (Firefox, Safari i Internet Explorer).

Wyświetlaj i udostępniaj dokumenty pakietu Office bezpośrednio w przeglądarce (Firefox, Safari i Internet Explorer).

Usługa SharePoint Online zapewnia pojedynczą, zintegrowaną lokalizację, która umożliwia pracownikom wydajną współpracę z członkami zespołu, dzielenie się wiedzą oraz znajdowanie zasobów i informacji związanych z organizacją.

Przy rozpoczynaniu pracy przez użytkownika witryna usługi SharePoint Online musi zawierać witrynę najwyższego poziomu utworzoną przez administratora zbioru witryn oraz może zawierać jedną lub więcej podwitryn. Witryny mogą być oparte na jednym z wielu szablonów. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą tworzyć różne podwitryny.

Współpraca to podstawa

Współpraca to podstawa

Witryną najwyższego poziomu może być na przykład witryna zespołu, za pośrednictwem której organizacje, zespoły lub grupy mogą łączyć się ze sobą i współpracować nad dokumentami i innymi plikami. Użytkownik i jego współpracownicy mogą używać witryny zespołu m.in. do przechowywania dokumentów i udostępniania ich innym użytkownikom, ogłaszania oficjalnych anonsów, planowania spotkań, śledzenia zadań i problemów oraz przechowywania informacji na listach. W obrębie witryny zespołu można utworzyć blog zespołu, na którym pracownicy będą mogli udostępniać informacje, lub obszar roboczy spotkania umożliwiający organizowanie m.in. wydarzeń związanych z zespołem i spotkań firmowych.

Jak się za to wszystko zabrać, dowiesz się klikając tutaj.