W IT wciąż wysoka dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów

Antal International opublikował właśnie wyniki 11. edycji cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot. Raport prezentuje tendencje i prognozy zatrudnienia i zwalniania kadry średniego i wyższego szczebla w I i II kwartale 2012 roku.
Współpraca przy zwalczaniu piractwa i podróbek może (ale nie musi) godzić w interesy konsumentów
Współpraca przy zwalczaniu piractwa i podróbek może (ale nie musi) godzić w interesy konsumentów
Sytuacja w branży IT bardzo dobrze odzworowuje pozytywne tendencje ogólnopolskie

Sytuacja w branży IT bardzo dobrze odzworowuje pozytywne tendencje ogólnopolskie

Pracodawcy z obszaru IT wciąż rekrutują specjalistów i menedżerów

Pod koniec 2011 roku 66% pracodawców z branży IT–Oprogramowanie i 71% z branży IT-Sprzęt zatrudniało specjalistów i menedżerów, a plany zatrudnienia specjalistów i menedżerów w I kwartale bieżącego roku deklarowało odpowiednio 66% i 83% przesiębiorców. W rzeczywistości plany swoje zrealizował mniejszy odsetek pracodawców, szczególnie w obszarze IT-Sprzęt, gdzie jednocześnie korzystnie zmniejszył się odsetek respondentów zwalniających – z 21% do 13%. W obszarze oprogramowania odsetek pracodawców zwalaniających wzrósł o 1 punkt procentowy do cały czas niskiego poziomu 12%.

“Powodem wciąż utrzymujących się dobrych wyników w IT jest pojawianie sie na rynku polskim nowych graczy. Dodatkowo strategia wielu firm zakłada utrzymanie stałych klientów poprzez wyższy standard obsługi osiągany właśnie dzięki inwestycjom w infratrukturę IT – przykładowo taką politykę wdraża wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Mimo to w porównaniu do ubiegłego kwartału odsetek pracodawców zatrudniających jest mniejszy. Powodem są restrukturyzacje mające na celu ograniczenie kosztów.” – komentuje Monika Daczka, menedżer zespołu specjalizującego się w rekrutacjach do branży IT w Antal International.

Sytuacja w branży IT bardzo dobrze odzworowuje pozytywne tendencje ogólnopolskie. W całym kraju 58% pracodawców zadeklarowało, że rekrutowali specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku. W stosunku do ubiegłej edycji badania wskaźnik ten wzrósł o jeden procent. Natomiast w ciągu najbliższych 3 miesięcy plany zatrudnienia pracowników średniego i wyższego szczebla deklaruje 52% pracodawców w Polsce. “Wyniki 11. edycji badania Antal Global Snapshot jasno pokazują, że przewidywania dotyczące spowolnienia gospodarczego okazały się przesadzone. Wpłynęły one na ostrożniejsze prognozy – trzy miesiące wcześniej 49% pracodawców deklarowało plany zatrudnienia w I kwartale – okazało się, że w rzeczywistości aż 58% przedsiębiorców podjęło procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Odsetek pracodawców zwalniających specjalistów i menedżerów utrzymuje się cały czas na niskim i stabilnym poziomie. Zwolnienia w I kwartale 2012 roku zadeklarowało 16% przedsiębiorców wobec 15% pod koniec ubiegłego roku. W najbliższych miesiącach zwolnienia przewiduje 15% pracodawców.

Tendencje w branżach

  • Sytuacja w I kwartale 2012 – do branż najbardziej dynamicznie zatrudniających specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku należą: Centra Finansowo-Księgowe (85%); Księgowość i Firmy Consultingowe (72%); Bankowość i Instytucje Finansowe (67%); Motoryzacja i Lotnictwo (65%); IT – Oprogramowanie i Usługi (63%), Ubezpieczenia (62%). Z kolei najwięcej pracodawców zwalniało specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku z branż: Farmacja (31%); Telekomunikacja (28%); Kancelarie Prawne (23%).
  • Prognozy na II kwartał 2012 – najlepsze prognozy zatrudniania w II kwartale dotyczą branż: Centra Finansowo-Księgowe (74%); Księgowość i Firmy Consultingowe (70%); IT – Oprogramowanie i Usługi (60%). Nadal sytuacja ma być najtrudniejsza w branżach: Kancelarie Prawne (26%); Farmacja (23%); Telekomunikacja (25%). Zatrudnieni tu specjaliści i menedżerowie są najbardziej zagrożeni zwolnieniami.