XI Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych

Już po raz jedenasty Gmina Mrozy przyjmuje Zjazd będący pierwszą i do tej pory największą tego typu konferencją w Polsce. W tym roku w różnego typu zajęciach, spotkaniach i warsztatach wezmą udział:
XI Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych
Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych

Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych

  • nauczyciele – opiekunowie szkolnych pracowni internetowych,
  • nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących,
  • przedstawiciele samorządów i dyrektorzy szkół,
  • Koordynatorzy Edukacji Informatycznej i Wizytatorzy,
  • rodzice i młodzież szkolna z Mazowsza.

Do zabezpieczenia zajęć zostanie zainstalowanych kilkaset komputerów. Zostanie użytych wiele kilometrów kabli sieci logicznej i elektrycznej. Będzie działać najpocześniejsza sieć bezprzewodowa. Zostanie wykonane specjalne przyłącze energetyczne dużej mocy. Będzie użytych wiele komputerów przenośnych, projektorów, ekranów i dużo innych nowości technicznych.

Przez trzy dni warsztatów i wykładów renomowane firmy, wydawnictwa, przedstawiciele władz i samorządów, nauczyciele i wykładowcy ośrodków szkoleniowych przedstawią wiele najnowszych rozwiązań z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji w szczególności technologii mobilnej.

Zjazd odbędzie się tradycyjnie w ostatnim tygodniu maja w dniach 25-27. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji, która odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta, ul. Szkolna 2 Mrozy.