Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą datacenter

Usługi świadczone są na rożnych poziomach. W wielu serwerowniach wciąż dominują aplikacja działające w ramach systemów fizycznych, jednak coraz więcej firm podejmuje się wirtualizacji swojej infrastruktury systemowej, w tym również wirtualizacji świadczonych usług. W jednym i drugim przypadku, do prawidłowej realizacji zadań stawianych przed IT, wymagana jest świadomość ich odpowiedniego poziomu. Pomoc w tym zakresie przynosi pakiet pozwalający na proaktywne monitorowanie środowisk we wszystkich warstwach infrastruktury, zarządzanie nimi, zabezpieczanie danych oraz automatyzację wielu działań.
Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą datacenter
Microsoft System Center 2012

Microsoft System Center 2012

Czym jest System Center 2012?

Rozwiązanie firmy Microsoft, pod nazwą System Center 2012, pozwala zrealizować wspomniane wcześniej cele. Możemy zatem proaktywnie monitorować środowiska fizyczne i wirtualne w naszej serwerowni. Za jego pomocą, administratorzy mogą efektywnie zarządzać całym środowiskiem, zarówno na poziomie fizycznym, jak i samej usługi. W prosty sposób jesteśmy w stanie zabezpieczyć dane przetwarzane w systemach a wiele aspektów funkcjonowania serwerowni efektywnie automatyzować. Komponenty System Center sprawdzają się w prostszych scenariuszach użycia pojedynczo, jak i łącznie w różnych kombinacjach, gdy klient potrzebuje wielowymiarowego wsparcia dla zarządzania infrastrukturą IT. Wsparcie złożonych scenariuszy użycia zostało ułatwione, ponieważ elementy pakietu zostały ze sobą solidnie zintegrowane, ujednolicono interfejs użytkownika i zsynchronizowano cykl życia komponentów, które zostały wprowadzone w tym samym czasie. Istotną cechą najnowszej wersji pakietu Microsoft jest pełne wsparcie zarówno dla środowisk fizycznych jak i wirtualnych.

W skład System Center 2012 wchodzą moduły scharakteryzowane poniżej.

Configuration Manager

Środowiska serwerowe hostują coraz więcej systemów, a użytkownicy korzystają z wielu aplikacji uruchamianych na różnych urządzeniach. Stacjonarna stacja robocza przestała być jedynym urządzeniem służącym do pracy. Na pierwszy plan coraz częściej wychodzą urządzenia mobilne, takie jak notebooki, czy smartfony. Configuration Manager pozwala zarządzać zarówno serwerami jak i klientami – wszystkimi urządzeniami, na których pracują użytkownicy. Za pomocą jednej aplikacji oraz jednego interfejsu administrator może zarządzać wdrażaniem aplikacji, aktualizować je zdalnie i generować wszechstronne raporty.

Operation Manager

W celu zapewnienia wysokiego poziomu SLA, dział IT musi na bieżąco śledzić stany poszczególnych elementów całej infrastruktury informatycznej. Wśród nich zarówno urządzeń takich jak serwery, elementy sieciowe czy UPSy, jak również oprogramowania, w tym systemów operacyjnych oraz działających na nich aplikacji. Operation Manager potrafi proaktywnie monitorować każdy element potrzebny do prawidłowego świadczenia usługi. Dzięki posiadanej wiedzy, sygnalizuje potencjalne problemy dla monitorowanej usługi, wskazując jednocześnie miejsce jego powstania. Operation Manager potrafi monitorować usługi uruchamiane w tradycyjnym datacenter, w chmurze prywatnej oraz publicznej.

Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager 2012 jest narzędziem pozwalającym na zarządzanie zarówno pojedynczymi maszynami wirtualnymi, jak również całą prywatną chmurą uruchamianą na kilku różnych wirtualizatorach. Dzięki wbudowanym narzędziom i mechanizmom, można, między innymi, przygotowywać szablony gotowych maszyn oraz usług i dynamicznie alokować zwirtualizowane środowiska. Virtual Machine Manager pozwala także na wprowadzenie modelu udostępniania infrastruktury jako usługi (IaaS).

Data Protection Manager

Każda infrastruktura informatyczna potrzebuje dobrego i wydajnego systemu do ochrony danych – tworzenia i odzyskiwania kopii bezpieczeństwa. Data Protection Manager dostarcza ujednolicony mechanizm umożliwiający wykonywanie kopii systemów klienckich oraz Windows Server. Chronić można zarówno systemy instalowane na maszynach fizycznych, jak i wirtualne. Oprócz systemów operacyjnych, Data Protection Manager pozwala na zabezpieczanie takich aplikacji, jak Exchange, SQL czy SharePoint.

Endpoint Protection

Moduł oferowany uprzednio jako Forefront Endpoint Protection będący wiodącą w branży aplikacją chroniąca systemy przed szkodliwym oprogramowaniem, stał się formalną częścią System Center 2012. W nowej odsłonie, program do ochrony antywirusowej został zintegrowany licencyjnie i technicznie z pakietem. Takie rozwiązanie ułatwia wdrożenie systemu ochrony antywirusowej oraz jego monitorowanie, co w konsekwencji pozwala na zredukowanie kosztów zarządzania środowiskiem IT.

Service Manager

Wysoki poziom świadczenia usług wymaga wdrożenia pewnych procedur i standardów. Pomóc w tym może Service Manager. Jest to platforma, która integruje ludzi, bazę wiedzy oraz informacje zaczerpnięte z Operation Managera, Configuration Managera oraz Active Directory. Dzięki tej platformie firma może wdrożyć odpowiednie standardy oraz dobre praktyki zarządzania infrastrukturą. Service Manager pozwala też wdrożyć portal do interakcji działu IT z użytkownikami, obsługiwać zgłoszenia serwisowe, czy inicjować tzw. provisioning zasobów w ramach IaaS.

App Controller

Z punktu widzenia działów biznesowych najistotniejsze są aplikacje i usługi a nie infrastruktura. App Controller jest narzędziem, które umożliwia samodzielną szybką budowę, konfigurację, wdrożenie oraz zarządzanie usługami. App Controller 2012 obsługuje aplikacje wdrażane w chmurze prywatnej oraz publicznej, jak platforma Windows Azure.

Orchestrator

Wysoka dostępność usług oraz sprawność działania działu IT w firmie wymaga wprowadzenia rozwiązań, o dużym stopniu automatyzacji. Ostatni, ale nie najmniej ważny komponent System Center – Orchestrator, poprzednio dostępny jako Opalis, jest platformą orkiestrującą i automatyzującą procesy IT oraz integrującą przepływ zadań i danych pomiędzy wyżej opisanymi składnikami System Center.

Pakiet System Center 2012 stanowi ciekawą ofertą, zwłaszcza, że wnosi wartość nie tylko tam, gdzie w infrastrukturze IT dominują rozwiązania Microsoftu. Chcąc skutecznie adresować potrzeby średnich i dużych klientów firma z Redmond stworzyła – przełamując stereotypy – pakiet otwarty, wspierający środowiska heterogeniczne: systemy operacyjne firm trzecich, w tym komercyjne dystrybucje Linuxa. Można także monitorować przykładowo IBM AIX, HP-UX czy Solarisa. System Center działa z wirtualizacją VMware i Citrixa, oprócz własnego Hyper-V. Monitorwać można obok aplikacji.net, także JEE a nawet php.