Jutro nastąpi publikacja zgłoszonych domen najwyższego poziomu

13 czerwca 2012 r. na stronie http://newgtlds.icann.org/en/ nastąpi publikacja zgłoszonych domen. –
W większości, bo aż w 400 przypadkach, ceny w sklepach internetowych były niższe, średnio o 26 proc.
W większości, bo aż w 400 przypadkach, ceny w sklepach internetowych były niższe, średnio o 26 proc.
Rewolucja w domenach TLD

Rewolucja w domenach TLD

Weryfikacja tej listy jest w interesie każdego przedsiębiorcy. Może się zdarzyć, że rozszerzenie domeny będzie zbliżone do firmy, znaku towarowego lub używanych oznaczeń. Domena może również być nazwą rodzajową dotyczącą pewnej konkretnej branży, regionu albo produktu, np. .prawo, .finanse, .czekolada, .mazury, a jej właściciel będzie określał warunki, na jakich inni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dostęp do tej domeny. Oznacza to, że zakup domeny www.kowalski.prawo będzie możliwy u prywatnego podmiotu będącego właścicielem domeny.prawo. — komentuje Marta Miszczuk, rzecznik patentowy w kancelarii Accreo Legal.

Zgłoszenie domeny najwyższego poziomu nie oznacza, że zostanie ona na pewno zarejestrowana. Teraz wszystkie zgłoszenia będą badane przez panel ekspertów, który oceni czy zgłoszone oznaczenie nadaje się do rejestracji i które z pomysłów zagwarantują jak najlepsze wykorzystanie domen najwyższego poziomu. Eksperci będą weryfikować plany biznesowe zgłaszających, związane z wykorzystaniem domen. Eksperci uwzględnią także uwagi przesłane do ICANN w ciągu 60 dni od dnia publikacji listy zgłoszeń. Każdy może zgłosić uwagi.

Dodatkowo, jeżeli istnieje ryzyko, że zgłoszona domena narusza czyjeś prawa (np. prawa własności przemysłowej), albo jest sprzeczna z dobrymi obyczajami lub zgłoszono dwie bardzo podobne domeny, to przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu maksymalnie 7 miesięcy od daty publikacji listy. W przypadku sporu sprawa będzie rozstrzygana przez wskazany przez ICANN sąd polubowny.

ICANN szacuje, że weryfikacja zgłoszeń będzie trwała jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Niektóre nowe domeny mogą być w pełni operacyjne już na początku 2013 r.

Więcej:e-handel