(Nie)legalne piractwo?

Badanie na temat aktywności Polaków w Internecie zostało przeprowadzono w maju bieżącego roku. Na jego podstawie powstał raport zawierający dane dotyczące skali zjawiska nielegalnego ściągania plików z sieci, znajomości prawa oraz skuteczności innych sposobów dostępu do treści multimedialnych w walce z piractwem.
Ile osób w Polsce wie, że łamie prawo, ściągając z Internetu swoją ulubioną muzykę, filmy, oprogramowanie?
Ile osób w Polsce wie, że łamie prawo, ściągając z Internetu swoją ulubioną muzykę, filmy, oprogramowanie?
Ile osób w Polsce wie, że łamie prawo, ściągając z Internetu swoją ulubioną muzykę, filmy, oprogramowanie?

Ile osób w Polsce wie, że łamie prawo, ściągając z Internetu swoją ulubioną muzykę, filmy, oprogramowanie?

Wyniki badania wskazują, że aż 93% respondentów, wśród których 70% stanowili studenci, przyznaje się do nielegalnego pobierania plików z sieci. Najchętniej ściągają z Internetu muzykę, filmy, a w dalszej kolejności oprogramowanie komputerowe. Wielu z nich stwierdziło, że jedną z głównych przyczyn takiego zachowania jest wysoki koszt dostępu do kultury. O istocie tego problemu świadczy czas, jaki badane osoby spędzają codziennie na oglądaniu telewizji, słuchaniu muzyki czy czytaniu książek. 65% osób przyznało, że poświęca na to przynajmniej 1,5 godziny dziennie.

Kolejną badaną kwestią były pytania o znajomość prawa internetowego przez polskich internautów. Respondenci poproszeni zostali o odpowiedź na kilka pytań dotyczących m.in. ACTA. Prawie trzy czwarte ankietowanych jest świadoma istnienia regulacji prawnych dotyczących nielegalnego downloadingu, jednak zestawienie tych odpowiedzi z wynikami faktycznej skali zjawiska, wskazuje że obecne sankcje nie zniechęcają Internautów.

Czy istnieje szansa na zatrzymanie lub ograniczenie zjawiska nielegalnego downloadingu? Czy istnieją rozwiązania, które pozwolą artystom i twórcom zachować prawa autorskie do swojej twórczości, zarazem nie pozbawiając internatów szans na szybki i łatwy dostęp do plików multimedialnych? Co sądzą o tym polscy internauci? Na wszystkie powyższe pytania i nie tylko odpowiedzieć powinien raport stworzony przez ConQuest Consulting, który można pobrać bezpłatnie ze strony http://www.conquest.pl/2592/kim-jest-internetowy-pirat-pobierz-najnowszy-raport-conquest-consulting.

Więcej:piractwo