Udostępnianie plików online stwarza duże zagrożenie dla małych i średnich firm

“Aż 71 proc. małych firm, które padają ofiarą cyberataku, trwale odczuwają jego konsekwencje — powiedział Maciej Iwanicki, Senior Presales Consultant, Symantec Poland —
Zabranianie pracownikom dostępu do określonych stron oraz blokowanie uruchamiania pewnych aplikacji to najpopularniejsze sposoby zapewniania bezpieczeństwa IT
Zabranianie pracownikom dostępu do określonych stron oraz blokowanie uruchamiania pewnych aplikacji to najpopularniejsze sposoby zapewniania bezpieczeństwa IT
Wraz ze wzrostem popularności udostępniania plików online, małe i średnie firmy narażają się na naruszenie zabezpieczeń i utratę danych

Wraz ze wzrostem popularności udostępniania plików online, małe i średnie firmy narażają się na naruszenie zabezpieczeń i utratę danych

Małe i średnie firmy muszą zachować ostrożność, zwłaszcza jeśli korzystają z rozwiązania, które nie zostało zaprojektowane pod kątem biznesu. W miarę, jak pracownicy używają coraz większej liczby usług chmurowych, zagrożenie dla firm nieustannie rośnie”.

Najważniejsze wnioski z badania:

  • Pracownicy mają wpływ na wewnętrzne wykorzystanie rozwiązań do udostępniania plików. Respondenci z małych i średnich firm zdają sobie sprawę, że udostępnianie plików zwiększa produktywność pracowników. 74 proc. badanych twierdzi, że zaczęło korzystać z udostępniania plików online, aby zwiększyć własną produktywność. Ponadto 61 proc. przyznaje, że pracownicy mają wpływ (od niewielkiego do bardzo dużego) na wewnętrzne wykorzystanie rozwiązań do udostępniania plików, podobnie jak w przypadku używania urządzeń mobilnych (63 proc.), komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów (64 proc.) oraz mediów społecznościowych (53 proc.).
  • Naruszenie zabezpieczeń i utrata danych to potencjalne zagrożenia związane z udostępnianiem plików. Wielu respondentów uświadamia sobie potencjalne zagrożenia związane ze złymi praktykami w zakresie udostępniania plików. Respondenci obawiają się m.in. o udostępnianie poufnych informacji za pośrednictwem niedopuszczonych oficjalnie w firmie do użytku rozwiązań (44 proc.), złośliwe oprogramowanie (44 proc.), utratę poufnych lub zastrzeżonych informacji (43 proc.), ujawnienie poufnych informacji (41 proc.), szkody dla marki/reputacji (37 proc.) oraz naruszenie przepisów (34 proc.). Do wzrostu ryzyka przyczynia się też brak egzekwowania zasad: ponad jedna piąta (22 proc.) respondentów nie wprowadziła zasad dostępu i udostępniania plików przez pracowników.
  • Zachowania związane z udostępnianiem plików mogą narazić małe i średnie firmy na ryzyko. Zapytani, co zrobiłby pracownik muszący udostępnić duży plik, respondenci odpowiedzieli, że poprosiłby dział IT o pomoc (51 proc.), użył rozwiązania zasugerowanego przez klienta, kontrahenta albo partnera (42 proc.), wykorzystał istniejący system IT (33 proc.) albo wyszukał i pobrał z sieci bezpłatne rozwiązanie (27 proc.). Co więcej, 41 proc. respondentów obawia się, że udostępnianie plików może zagrozić wizerunkowi marki.
  • Pliki stają się coraz większe. Rozmiar plików udostępnianych wewnętrznie i zewnętrznie nieustannie rośnie. Jeden na siedmiu (14 proc.) respondentów stwierdził, że średni rozmiar plików udostępnianych w jego organizacji wynosi ponad 1 GB, podczas gdy trzy lata temu było to zaledwie 6 proc. respondentów.
  • Małe i średnie firmy są coraz bardziej rozproszone. Respondenci twierdzą, że w ciągu trzech minionych lat liczba zatrudnionych, którzy pracują zdalnie i (lub) w domu, stopniowo zwiększała się, i oczekują, że będzie nadal rosnąć.Respondenci przewidują, że za rok 37 proc. małych i średnich firm będzie zatrudniać pracowników zdalnych (trzy lata temu było to 22 proc., dziś 32 proc.), a 32 proc. — pracujących w domu (trzy lata temu było to 20 proc., dziś 28 proc.).

Rekomendacje

Symantec zaleca małym i średnim firmom wdrożenie praktyk, które pomogą pracownikom bezpiecznie udostępniać pliki:

  • Scentralizować przechowywanie i organizowanie plików w ramach zabezpieczonego systemu, który będzie dostępny z każdego urządzenia lub lokalizacji, aby firma mogła chronić dane poza murami biura.
  • Wdrożyć kontrolę dostępu i uprawnienia, aby zabezpieczyć pliki prywatne i oddzielić je od materiałów firmowych.
  • Zachować nadzór nad udostępnianiem plików biznesowych.
  • Wdrożyć skalowalny system, który może rosnąć razem z firmą.

Firma Applied Research przeprowadziła sondaż w listopadzie 2011 r. z osobami podejmującymi decyzje w 1325 małych i średnich firmach (zatrudniających od 5 do 500 pracowników) z całego świata.