Znane i nieznane zastosowania smartfonów

Na potrzeby badania przyjęto następującą definicję smartfona – jest to telefon z dostępem do Internetu. 80 proc. badanych potwierdziło, że posiada telefon z dostępem do Internetu, z czego korzysta 64 proc.
Szybki rozwój funkcjonalności smartfonów, które pełnią już rolę minikomputerów, banków zdjęć, komunikatorów, a nawet okienek bankowych, powoduje lawinowy wzrost powstawania aplikacji mobilnych.
Szybki rozwój funkcjonalności smartfonów, które pełnią już rolę minikomputerów, banków zdjęć, komunikatorów, a nawet okienek bankowych, powoduje lawinowy wzrost powstawania aplikacji mobilnych.
Co jest dla was najważniejsze?

Co jest dla was najważniejsze?

Warto przypomnieć skokowy przyrost odsetka osób korzystających z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego jaki dokonał się między 2011 (14%) a 2012 (52%). Nic więc dziwnego, że 61% posiadaczy smartfonów ma je krócej niż rok, ale zwraca uwagę także fakt, że już jedna czwarta posiadaczy twierdzi, że nie wyobraża sobie życia bez smartfona. Ci, co nie korzystają z Internetu za pośrednictwem telefonu, choć mają taką możliwość wskazują na dwie podstawowe przyczyny: brak potrzeby oraz koszty.

Respondenci podawali dwa główne powody, dlaczego warto kupić smartfona – pierwsza to sytuacje gdy Internetu jest niezbędny (59 proc. wskazań) oraz druga to fakt, że smartfon oferuje również możliwość korzystania z multimediów – odsłuchania plików mp3 – przeglądania filmów oraz korzystanie z nawigacji GPS (45 proc.).

Dla 1/3 badanych ważne jest również, by być w kontakcie z innymi. Dla kolejnych 23 proc. internautów ważnym bodźcem do korzystania ze smartfonów jest fakt, że operator oferuje dostęp do Internetu w korzystnej cenie. Co dziesiąty badany uważa, że smartfon to urządzenie modne i podnosi prestiż osoby. Tylko 6 proc. respondentów potrzebuje smartfona, by korzystać z gier.

Co decyduje o wyborze smartfona? Dla 2/3 badanych najważniejszym czynnikiem jest cena urządzenia. Ponadto respondenci biorą pod uwagę estetykę (58 proc.) oraz szybkość procesora (45 proc.). Liczy się również duży wyświetlacz, oraz zainstalowane aplikacje oraz gotowe do ściągnięcia aplikacji (po 43 proc. wskazań). Dobry aparat fotograficzny jest ważny dla 36 proc. badanych. Marka telefonu ma znaczenie tylko dla 37 proc. osób.

Kto jest użytkownikiem smartfona? Częściej mężczyźni niż kobiety (53 proc. a 47 proc.) w wieku 20-29 lat, studenci i uczący się oraz osoby o stałych dochodach, z wykształceniem wyższym lub co najmniej średnim.