Grupa Allegro udostępniła pierwszy własny projekt open source

Projekt Ralph dla serwerów

Ralph - pierwszy open source od grupy Allego

Ralph – pierwszy open source od grupy Allego

Projekt Ralph to pierwszy własny projekt stworzony w Grupie Allegro i udostępniony społeczności open source. W jego tworzeniu bierze udział cały Dział Utrzymania Infrastruktury, w szczególności programiści Łukasz Langa oraz Radomir Dopieralski, do których ostatnio dołączył Marcin Kliks.

Ralph pełni rolę autorytatywnego źródła danych o tym, co znajduje się w serwerowni, kto używa danego wyposażenia, do czego i jak długo, a nawet ile ono kosztuje. Informacja ta jest zgromadzona w jednym miejscu, w sposób automatyczny porównywana ze stanem faktycznym i na bieżąco aktualizowana przez administratorów. Projekt napisany jest w języku Python i wykorzystuje wiele innych projektów open source, takich jak Django, Celery, Redis, MySQL czy Bootstrap.

Dzięki zgromadzeniu wszystkich danych w jednym miejscu, łatwiej jest z nich korzystać, poprawia się wydajność pracy administratorów, a reagowanie na awarie jest szybsze, gdyż łatwiej jest je zlokalizować. Wyraźnie widać, czy sprzęt jest wykorzystywany optymalnie i z większą łatwością można planować rozwój serwerowni, optymalizując przy tym wydatki na infrastrukturę.

Na stronie http://ralph.allegrogroup.com/ można znaleźć informacje i aktualności związane z projektem Ralph i działalnością Grupy Allegro na polu open source. Zainteresowani uczestnictwem w podobnych projektach IT powinni zajrzeć również na stronę http://kariera.allegro.pl/, trwa właśnie duża rekrutacja na stanowiska IT w Grupie Allegro.