Sektor MŚP zmierza w stronę chmury

Już co drugi polski przedsiębiorca z sektora MŚP rozważa korzystanie z oprogramowania online. Jak pokazuje badanie, do chmury nie trzeba przekonywać właścicieli małych i średnich firm, ale mikroprzedsiębiorców, którzy wciąż z rezerwą podchodzą do nowych technologii i nie dostrzegają korzyści, jakie niesie cloud computing. Spośród właścicieli mikrofirm programami w modelu SaaS zainteresowanych jest 38 proc. przedsiębiorców.
W firmach MŚP w dalszym ciągu brakuje zrozumienia co do tego, jak bardzo nowe technologie mogą usprawnić ich działalność biznesową
W firmach MŚP w dalszym ciągu brakuje zrozumienia co do tego, jak bardzo nowe technologie mogą usprawnić ich działalność biznesową
MŚP zmierza w stronę chmury

MŚP zmierza w stronę chmury

Badanie “Oprogramowanie wspierające pracę MŚP” wykazało, że programy służące do zarządzania procesami biznesowymi są powszechne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z rozwiązań księgowych korzysta 78,5 proc. badanych, programy do fakturowania posiada 86,7 proc. badanych, a systemy do zarządzania personelem znalazły nabywców wśród 68 proc. badanych. Obecnie mniej popularne są zaawansowane rozwiązania, jak np. programy służące do zarządzania relacjami z Klientami. Tylko 18,7 proc. ogółu małych i średnich firm korzysta z profesjonalnych narzędzi typu CRM (Customer Relationship Management). Jest to jednak najczęściej wskazywany program, który przedsiębiorcy planują kupić.

Badanie wykazało, iż nie wszystkie firmy z sektora MŚP korzystają z bardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie procesami biznesowymi. Są oni bowiem przekonani, że zakup takiego oprogramowanie wiąże się ze znaczącymi kosztami, dlatego nauczyli się prowadzić działalność jedynie za pomocą podstawowych rozwiązań służących np. do fakturowania. Stopniowo zmieniają się jednak przyzwyczajenia sektora w tym zakresie. Coraz więcej właścicieli firm dostrzega, że rynek IT oferuje już szereg programów wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstwa, które dostępne są za niewielką opłatą miesięczną — komentuje Robert Tomaszewski, Dyrektor Pionu SMB Sygnity SA, odpowiedzialny za markę Quatra.

MŚP zmierza w stronę chmury

Wśród małych i średnich firm można również zaobserwować rosnącą popularność rozwiązań w chmurze. Aż 50 proc. wszystkich badanych wskazało, że chętnie zakupiłoby oprogramowanie w modelu SaaS (Software as a Service). Co ciekawe, dominującą grupę zainteresowanych cloud computingiem stanowią firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników. Natomiast, wyodrębniając grupę mikroprzedsiębiorstw, 62 proc. nie rozważa zakupu oprogramowania w modelu SaaS.

Z badania wynika, że mikrofirmy dopiero poznają nowe rozwiązania i stopniowo zauważają, że korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS oznacza przede wszystkim elastyczność pracy oraz optymalizację kosztów, co jest niezwykle istotne właśnie w przypadku najmniejszych podmiotów gospodarczych. Jestem przekonany, że świadomość przedsiębiorców w tym zakresie będzie stale rosnąć i już za 2-3 lata cloud computing stanie się powszechny — dodaje Robert Tomaszewski.

Sektor MŚP jest zróżnicowany

Zdywersyfikowanie sektora MŚP pod względem wykorzystania oprogramowania informatycznego to kolejny wniosek, który płynie z badania. O ile badanie nie wykazało statystycznie istotnych różnic w zakresie wykorzystania podstawowych programów do zarządzania firmą, o tyle uwypukliło zróżnicowane potrzeby dotyczące wykorzystania bardziej zaawansowanych programów. Przykładowo, programy wspierające zarządzanie magazynem są najczęściej wykorzystywane w branży handlowej (68,7 proc.), nieco rzadziej w branżach transportowej / telekomunikacyjnej (53,3 proc.) oraz przemysłowej i budowlanej (po 50 proc.), a najrzadziej w branżach: hotelarskiej i usługowej (odpowiednio 28 i 27 proc.). Programy do wsparcia procesu produkcji są wykorzystywane głównie przez firmy średnie (33,3 proc.) reprezentujące przemysł (35,3 proc.) oraz branżę budowlaną (24,3 proc.). Natomiast z programów CRM najczęściej korzystają firmy handlowe (24 proc.) oraz w identycznym stopniu, firmy usługowe, budowlane i produkcyjne.