Dane w RAID są bezpieczne? Obalamy mity!

MIT
Dane w RAID są bezpieczne? Obalamy mity!

: Gdy zapisujemy dane na macierzy RAID, nie ma potrzeby martwić się backupem. Wsuwa się do komputera drugi dysk twardy, konfiguruje RAID i już jest się zabezpieczonym przed utratą danych. W końcu w RAID wszystkie dane będą dostępne nawet w przypadku awarii dysku.

PRAWDA

: Niestety, to założenie jest fałszywe u samych podstaw. Aby uchronić się przed utratą danych, sporządza się ich backup. RAID (Redundant Array of Independent Disks) nie jest metodą zdolną zastąpić backup danych, a tylko służy do zwiększania ich dostępności. Klasyczny scenariusz to połączenie w komputerze kilku dysków twardych w jeden dysk RAID, zamiast jednego z aktualnie przetwarzanymi danymi. W przypadku awarii jednego z dysków można go szybko wymienić i odtworzyć macierz RAID – dane znów będą dostępne (nie dotyczy to jednak RAID 0).

W pierwszym momencie wydaje się, że w efekcie zastosowania RAID następuje wzrost bezpieczeństwa danych, ale to nieprawda. Na przykład w trybie RAID 0 dane rozdzielane są na kilka HDD (patrz grafika u góry po prawej stronie), co pozwala na uzyskanie znacznie większej szybkości transferu Jeśli jednak tylko jeden dysk wypadnie z macierzy, to wszystkie dane zostaną utracone! Również w przypadku uważanych za bezpieczne wariantów RAID 1 i RAID 5 (dane zapisane lustrzenie, włącznie z dodatkowymi informacjami o parzystości) istnieją zagrożenia dla bezpieczeństwa. Podczas odtwarzania macierzy RAID po uszkodzeniu dysku istnieje ryzyko, że w czasie tego procesu nastąpi awaria tego dysku i dane zostaną utracone. Z drugiej strony uszkodzony kontroler RAID może spowodować, że dyski albo zapisane dane staną się bezużyteczne.

Kolejna kwestia: w RAID wszystkie zmiany w plikach natychmiast są rozdzielane. Jeśli przez przeoczenie skasujecie lub zmienicie dane albo zostaną one zmanipulowane przez wirusa, to bezpowrotnie utracicie informacje albo zostaną one zniszczone. Porządna kopia zapasowa to taka, w której powstaje kilka wersji pliku.

Kolejne zagrożenie wynika z tego, że wszystkie dyski macierzy RAID znajdują się w tym samym miejscu –zatem katastrofy, takie jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, albo zwykła kradzież są równoznaczne z utratą wszystkich danych. RAID nie stanowi więc gwarancji bezpieczeństwa danych. Jako dodatkowe zabezpieczenie każdy powinien tworzyć oddzielny backup – na pamięci USB, w Internecie albo w innym miejscu.