Europol uruchamia międzynarodowy projekt walki z cyberprzestępczością

Rozpoczął się jeden z największych międzynarodowych programów konsultacyjnych dotyczących cyberprzestępczości, który pomoże rządom, organom ścigania i przedsiębiorstwom w skutecznej walce z przestępcami internetowymi.
CHIP rozpoczyna nową serię artykułów, przygotowaną wspólnie z polską policją – odkrywamy w niej kulisy zatrzymania najgroźniejszych cyberprzestępców.
CHIP rozpoczyna nową serię artykułów, przygotowaną wspólnie z polską policją – odkrywamy w niej kulisy zatrzymania najgroźniejszych cyberprzestępców.
Europol będzie zbierał dane dotyczące cyberprzestępczości

Europol będzie zbierał dane dotyczące cyberprzestępczości

Program ten, pod nazwą Projekt 2020, obejmuje badania prowadzone przez Międzynarodowy Sojusz ds. Cyberbezpieczeństwa (International Cyber Security Protection Alliance – ICSPA) pod kierownictwem Europolu. Celem tych badań jest analiza aktualnych trendów w cyberprzestępczości oraz ich prognozowanie na najbliższych osiem lat i dalszą przyszłość.

Zagrożenia

Od dwóch lat mamy do czynienia z uprzemysłowieniem cyberprzestępczości. Powstały całe infrastruktury wspierające dostawców usług przestępczych – od hostingu stron internetowych po generowanie danych weryfikacyjnych kart kredytowych. W związku z tym, że w sieci znajduje się obecnie ogromna ilość informacji o nas wszystkich, znacznie wzrosła również liczba ukierunkowanych ataków mających na celu wyłudzenie danych poufnych.

Europol oczekuje, że scenariusze zagrożeń będą się szybko rozwijać. Użytkownicy usług w chmurze nie zawsze wiedzą, komu powierzają swoje dane. Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) może natomiast spowodować nasilenie się ataków na urządzenia medyczne i najważniejsze komponenty infrastruktury.

Projekt 2020

Wyjątkowość Projektu 2020 polega na tym, że połączy on wiedzę i doświadczenie największych organów ścigania oraz przedsiębiorstw, instytucji i społeczności profesjonalnych zrzeszonych w organizacji ICSPA.

Komisja Europejska powierzyła niedawno Europolowi funkcję swojego węzła informacyjnego w dziedzinie cyberprzestępczości i zleciła mu utworzenie Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (European Cybercrime Centre – EC3). W badaniach weźmie również udział policja londyńskiego City oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency – ENISA).

Wśród przedsiębiorstw, które przystąpiły do Projektu 2020, znalazły się: Visa Europe (usługi płatnicze), Shop Direct Group (największa brytyjska sieć zakupów domowych), Transactis (firma wyspecjalizowana w gromadzeniu i analizowaniu informacji o klientach oraz zapobieganiu oszustwom) i Yodel (firma logistyczna). Dołączy do nich siedem spośród największych na świecie przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w zabezpieczeniach systemów informatycznych: McAfee, CGI Canada, Atos, Cassidian, Digiware, Core Security i Trend Micro. Zatrudniają one tysiące specjalistów, którzy analizują problemy dotyczące bezpieczeństwa przez 24 godziny na dobę i udostępnią swoją wiedzę podczas badań.

W Projekcie 2020 wezmą również udział specjaliści z dwóch światowych społeczności profesjonalnych – (ISC)

2

(International Information System Security Certification Consortium – Międzynarodowe Konsorcjum ds. Certyfikatów Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych) oraz IAP (International Association of Public Prosecutors – Międzynarodowe Stowarzyszenie Prokuratorów).

Projekt 2020 to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest gromadzenie i analizowanie danych dotyczących rozwoju cyberprzestępczości. Opracowane w jej ramach informacje i zalecenia zwiększą świadomość rządów, firm i obywateli oraz ułatwią im obronę przed zagrożeniami. Projekt przewiduje również publikację rekomendacji i artykułów przeglądowych na temat nowych scenariuszy zagrożeń oraz stworzenie mechanizmu monitorowania, który pomoże organizacjom walczącym z cyberprzestępczością.