Telefonie komórkowe zapłacą dużo mniej za prąd

Po dwóch i pół roku projekt badawczy EARTH, finansowany częściowo przez Siódmy Program Ramowy Unii Europejskiej (FP7), został pomyślnie zakończony.
Operatorzy zainteresowani częstotliwościami z pasma 1800 MHz od przyszłego tygodnia będą mogli składać do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej swoje oferty.
Operatorzy zainteresowani częstotliwościami z pasma 1800 MHz od przyszłego tygodnia będą mogli składać do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej swoje oferty.
Teraz będzie taniej, a przy okazji zdrowiej dla naszej planety

Teraz będzie taniej, a przy okazji zdrowiej dla naszej planety

EARTH (Energy Aware Radio and neTwork tecHnologies) to projekt FP7 IP, którego celem było badanie sprawności energetycznej systemów komunikacji mobilnej. Konsorcjum 15 największych operatorów telekomunikacyjnych, dostawców komponentów i infrastruktury oraz instytucji akademickich wyznaczyło sobie wspólny cel — zmniejszenie o 50% zużycia energii przez sieci komunikacji bezprzewodowej czwartej generacji (4G), z jednoczesnym znacznym i stałym zwiększaniem ruchu związanego z bezprzewodową transmisją danych.

W krótkim okresie swojej działalności wyróżniane konsorcjum EARTH zrealizowało kilka zamierzeń. Opracowane zostały różne rozwiązania, od komponentów o większej sprawności w stacjach bazowych po udoskonalenia na poziomie sieci radiowej. Konsorcjum EARTH znalazło sposób na efektywne wprowadzanie swoich opracowań do zintegrowanych rozwiązań. Końcowa ocena zintegrowanych rozwiązań EARTH wykazała, że umożliwiają one operatorom zaoszczędzenie nawet 70% energii zużywanej w ich sieciach. Jest to znacznie więcej niż wyznaczony na początku cel 50%. Kluczowe komponenty rozwiązań EARTH zostały wdrożone, zatwierdzone i eksperymentalnie przebadane, w niektórych przypadkach w środowiskach testowych operatora, w rzeczywistych warunkach pracy, co potwierdziło przewidywane oszczędności w praktyce.

Projekt EARTH wykazał, że dzięki tym oszczędnościom możliwe jest rozbudowanie sieci mobilnych i zaspokojenie zapotrzebowania na przepustowość, które co rok się podwaja, bez zwiększenia emisji CO

2

. Ten sposób będzie skuteczny do czasu, gdy przełomowe przyszłe rozwiązania, także wskazane przez EARTH, osiągną dojrzałość. Tak więc wyniki EARTH mają duże znaczenie dla energooszczędnego rozwoju szerokopasmowej komunikacji mobilnej, który jest warunkiem osiągnięcia szerszych celów — zrównoważonego rozwoju, wyeliminowania wykluczenia cyfrowego i zbudowania przyszłej gospodarki z niską emisją dwutlenku węgla.

Tod Sizer, dyrektor ds. badań dostępu w Bell Labs, jednostce badawczej Alcatela-Lucenta, powiedział:

“Wprowadziliśmy do naszych programów badań cele ekologiczne. Nasze zaangażowanie w projekt EARTH demonstruje, jak Alcatel-Lucent promuje ekologiczne innowacje. Zdajemy sobie sprawę, że takich celów nie można osiągnąć w pojedynkę. Niezbędne są modele wspólnego działania, takie jak EARTH”.

Jan Färjh, wiceprezes i dyrektor działu badań w firmie Ericsson, powiedział:

“Cieszymy się, że odegraliśmy kluczową rolę w projekcie EARTH, oraz że przyczyniliśmy się do szerszego zrozumienia trendów dotyczących zużycia energii elektrycznej w sieciach w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Ważne jest, aby firmy telekomunikacyjne jeszcze aktywniej dążyły do praktycznego wdrożenia najlepszych koncepcji powstałych w trakcie projektu”.

Projekt EARTH odniósł sukces jako najważniejsza inicjatywa w obszarze energooszczędnego dostępu bezprzewodowego i jest często przytaczany jako referencja. EARTH Energy Efficiency Evaluation Framework (E3F), platforma do pomiarów sprawności energetycznej bezprzewodowych sieci dostępowych, stanowi podstawę obiektywnej, bezstronnej oceny sprawności energetycznej tych sieci. Jej znaczenie zostało potwierdzone przez największych operatorów, według których była ona od dawna oczekiwana, a ostatnio znalazła odzwierciedlenie w działaniach standaryzacyjnych ETSI (European Telecommunications Standards Institute). W ten sposób projekt EARTH położył ważny, globalny fundament pod dalszy rozwój energooszczędnych bezprzewodowych sieci dostępowych.

Członkami konsorcjum EARTH są: Alcatel-Lucent (koordynator projektu), Ericsson (kierownik techniczny), NXP Semiconductors France, DOCOMO Communications Laboratories Europe GmbH, Telecom Italia S.p.A., CEA, Uniwersytet Surrey, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, imec, Politechnika w Lizbonie (IST), Uniwersytet w Oulu, Techniczno-Ekonomiczny Uniwersytet w Budapeszcie (BME), TTI oraz ETSI.