Unia Europejska mówi nam, jak ma wyglądać przyszłość cloud computingu

Business Software Alliance (BSA) uznało dzisiaj strategię Komisji Europejskiej “Uwolnienie potencjału cloud computingu w Europie” za ważne osiągnięcie, które przybliża Europę do bardziej zharmonizowanego podejścia do usług cloud computingu. Jednakże, BSA przestrzega politycznych decydentów, że nie powinni poprzestać na rozwoju chmury w Europie, ponieważ największe korzyści z cloud computingu można czerpać z jego globalnego rozwoju.
W firmach MŚP w dalszym ciągu brakuje zrozumienia co do tego, jak bardzo nowe technologie mogą usprawnić ich działalność biznesową
W firmach MŚP w dalszym ciągu brakuje zrozumienia co do tego, jak bardzo nowe technologie mogą usprawnić ich działalność biznesową
Unia chce rozwoju cloud computingu w Europie

Unia chce rozwoju cloud computingu w Europie

Do tej pory, tworzący się europejski rynek cloud computingu był w dużej mierze w praktycenarodowy. W rezultacie, mamy do czynienia ze swego rodzaju zlepkiem niekompatybilnych sieci, co zagraża dalszemu powszechnemu wdrażaniu usług cloud computingu w Unii Europejskiej. Najnowsze badanie BSA pokazuje że 24 procent Europejczyków korzysta z usług cloud computingu, podczas gdy średnia światowa wynosi 34 procent, a ogromna większość europejskich użytkowników komputerów nie zna technologii cloud computingu – 65 procent nigdy o niej nie słyszało lub zna ją tylko z nazwy.