Komunikatory są fajne, ale i tak wolimy SMS-y

Mobilne aplikacje komunikacyjne nie są atrakcyjne dla 33,9% badanych posiadaczy smartfonów. Pozostali użytkownicy smartfonów (66,1%) korzystają z zainstalowanych komunikatorów, a ponad połowa z nich (57%) najczęściej wybiera mobilną wersję Facebooka, aby przekazywać treści. Drugim najpopularniejszym komunikatorem jest Gadu- Gadu (31,9%), a trzecim Skype (21,7%). Za najważniejsze zalety komunikatorów mobilnych posiadacze smartfonów uznali łatwy dostęp (39%) oraz niski koszt użytkowania (35,1%).
Atuty komunikatorów nie skłaniają osób, które porozumiewają się za pośrednictwem aplikacji do zrezygnowania z komunikacji SMS-owej
Atuty komunikatorów nie skłaniają osób, które porozumiewają się za pośrednictwem aplikacji do zrezygnowania z komunikacji SMS-owej
Atuty komunikatorów nie skłaniają osób, które porozumiewają się za pośrednictwem aplikacji do zrezygnowania z komunikacji SMS-owej

Atuty komunikatorów nie skłaniają osób, które porozumiewają się za pośrednictwem aplikacji do zrezygnowania z komunikacji SMS-owej

Badanie wykazuje jednak, że wskazane atuty nie skłaniają osób, które porozumiewają się za pośrednictwem aplikacji do zrezygnowania z komunikacji SMS-owej. Aż 77,3% tej grupy ankietowanych nadal preferuje wysyłanie SMS-ów niż wymianę wiadomości za pomocą komunikatorów, takich jak Facebook, Google Talk czy Apple iMessage.

Ogromna popularność krótkiej wiadomości tekstowej nawet wśród użytkowników bezpłatnych aplikacji komunikacyjnych wynika z uniwersalności usługi, jaką jest SMS. Wysyłanie SMS-ów jest niezależne od dostępu do Internetu i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania. Ponadto, porozumiewanie się z drugą osobą za pośrednictwem komunikatora mobilnego wymaga, aby oboje rozmówcy posiadali smartfony i byli zalogowani do tej samej aplikacji. Najczęściej wysłanie SMS-a jest wygodniejsze, prostsze i szybsze, a co najważniejsze zapewnia, że wiadomość zostanie dostarczona do odbiorcy — powiedział Artur Sadowski, Menadżer ds. Rozwoju w platformie SerwerSMS.pl.

Smartfon, czyli urządzenie, które dzięki stałemu dostępowi do Internetu zapewnia możliwość korzystania z komunikatorów mobilnych, posiada 34,8% osób biorących udział w badaniu “Komunikacja SMS w Polsce 2012”. Wyniki ukazują silną zależność między wielkością miejsca zamieszkania badanych a posiadanym przez nich rodzajem aparatu telefonicznego. Im większa miejscowość, tym większy odsetek użytkowników smartfonów. Na wsiach ze smartfonu korzysta 25,9% mieszkańców, w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców 34,2%. Natomiast w miastach, zamieszkuje ponad 200 tys. osób smartfona w kieszeni nosi prawie co drugi mieszkaniec.

Do podobnych wniosków doszli autorzy raportu badawczego “Generation Mobile 2012”, w którym zawarto wyniki badania przeprowadzonego w maju 2012 roku w grupie ponad tysiąca internautów. Według wspomnianego raportu smartfon posiada 43,3% użytkowników Internetu, w tym 23,3% mieszkańców wsi i 59% mieszkańców największych miast. Inaczej odsetek posiadaczy smartfonów prezentuje się w mieszanej grupie – zarówno internautów jak i osób nie korzystających z dostępu do sieci, które ankietowane były na przełomie listopada i grudnia 2011 przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dane z raportu UKE “Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku” mówią o 11,7% użytkowników smartfonów w reprezentacyjnej grupie Polaków.

Dane dotyczące popularności mobilnych komunikatorów pochodzące z raportu “Komunikacja SMS w Polsce 2012” porównane z wynikami badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych dla firmy Acision w styczniu 2012 roku ujawniają podobieństwa między Polakami i Amerykanami. Zdecydowana większość (91%) użytkowników smartfonów w USA mających dostęp do aplikacji mobilnych aktywnie esemesuje, a prawie dwie trzecie z nich (65%) nie wyobraża sobie życia bez krótkich wiadomości tekstowych.

Badanie “Komunikacja SMS w Polsce 2012” zostało przeprowadzone w dniach 2 lipca 2012 – 31 sierpnia 2012 metodą CAWI. Respondenci wypełniali anonimowo ankietę zamieszczoną w serwisie internetowym. Celem badania było zdobycie wiedzy na temat stosunku Polaków do komunikacji mobilnej. Ankietę wypełniło 3 122 respondentów powyżej 18. roku życia.