World Usability Day, czyli użyteczność jest najważniejsza

Światowy Dzień Użyteczności to międzynarodowa inicjatywa non-profit, której głównym celem jest promowanie idei użyteczności i projektowania skoncentrowanego na użytkowniku. Od 2005 roku, w ponad 40 krajach, organizowane są spotkania o charakterze konferencyjnym, wystąpienia ekspertów ze świata nauki i biznesu oraz panele wymiany wiedzy i doświadczeń. Od 2010 roku Światowy Dzień Użyteczności jest obchodzony także na Śląsku dzięki WUD Silesia – organizowanej przez Future Processing, interdyscyplinarnej imprezie edukacyjnej.
World Usability Day, czyli użyteczność jest najważniejsza
WUD Silesia

WUD Silesia

Paweł Nowak, pomysłodawca i organizator WUD Silesia, opisał promowaną na konferencji, ideę Użyteczności następującymi słowami:

“Użyteczność to nie tylko aplikacje webowe albo mobilne, to również przestrzeń publiczna, usługi etc. Każdy z nas jest użytkownikiem końcowym, a wysoka użyteczność nie jest luksusem, czy dobrą wolą projektantów. Użyteczność to ta cecha produktów i usług, która bezpośrednio przekłada się na jakość naszego życia.” – Paweł Nowak

, wywiad dla uxlabs.pl (15 października 2012) WUD Silesia 2012 to połączenie konferencji i warsztatów o profilu specjalistycznym z różnorodnymi wydarzeniami edukacyjnymi i informacyjnymi. Tematem tegorocznych obchodów Dnia Użyteczności na świecie jest “Użyteczność systemów finansowych”. Miejscem przeprowadzenia konferencji będzie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Centrum to powstało w wyniku współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pełni ono tradycyjne funkcje biblioteki naukowej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i narzędzi informacyjnych. Jednocześnie realizuje nowe zadania uwzględniające różne grupy użytkowników, nie tylko związanych ze środowiskiem akademickim.

Program konferencji został skonstruowany w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł w nim znaleźć coś dla siebie. Został dostosowany zarówno do poziomu wiedzy osób posiadających doświadczenie w dziedzinie UX jak i do osób, które wcześniej nie spotkały się z tym tematem. W ramach imprezy odbędzie się sześć warsztatów tematycznych, które poprowadzą specjaliści zajmujący się min. projektowaniem interaktywnych interfejsów użytkownika, badaniami użyteczności i projektowaniem usług.

Równolegle do warsztatów zostanie przeprowadzonych pięć trzydziestominutowych wykładów w bloku “UX for beginners”. Podczas tego bloku wykładów, uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest Design Thinking, Service Design, czy badania użyteczności. W ramach glownego bloku wykladowego, przewidzane są trzy prelekcje dotyczące roli użyteczności w projektowaniu systemów finansowych.

Ostatnim punktem programu będzię panel dyskusyjny, na którym zostanie omówiony temat użyteczności systemów finansowych w kontekście osób e-wykluczonych. Pracownicy Future Processing podzielą się na nim swoimi wnioskami z rozpoczętego w lecie 2012r. i trwającego po dzień dzisiejszy, projektu “Senior”. Wyzwaniem projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: “Jakie narzędzie cyfrowe mogłoby wesprzeć edukację osób starszych w nauce obsługi internetowych systemów bankowych?”. W projekcie biorą udział członkowie dwóch Grup Eksperckich – Automation i User Experience, oraz wolontariusze i studenci z Uniwersytetu Śląskiego. W skład zespołu projektowego wchodzi kilkanaście osób, które spotykają się regularnie na specjalnie organizowanych warsztatach i seminariach, podczas których mogą wymieniać się pomysłami, doświadczeniami i wspólnie rozwiązywać problemy projektowe. Całe przedsięwzięcie silnie opiera się na współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych i krajowych projektów społecznych. Sam proces projektowy bazuje na metodologii Design Thinking, gdzie wyjście od potrzeb użytkownika, jest pierwszym i najważniejszym krokiem w kierunku opracowania nowego rozwiązania czy usługi.

Wydarzenie WUD Silesia 2012 ma charakter niekomercyjny, a wstęp na konferencję jest bezpłatny. Patronami Honorowymi imprezy są Marszałek Województwa Śląskiego, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Politechnika Opolska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach. Patronami Merytorycznymi imprezy są School of Form, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Design Silesia.

Pełen i aktualny program konferencji znajduje się na stronie www.wudsilesia.pl.

Patronatem medialnym konferencję objął m.in. CHIP.