Co skłania nas do zakładania kont w serwisach społecznościowych?

Najważniejszym czynnikiem motywującym Polaków do zakładania kont w serwisach społecznościowych jest możliwość podtrzymywania kontaktów ze znajomymi – wskazało na to 51 proc. respondentów. 20 proc. pragnie za pomocą mediów społecznościowych budować pozytywny wizerunek swojej osoby w Internecie. Natomiast 45 proc. badanych deklaruje, że obecność w wirtualnych społecznościach pomoże im w znalezieniu pracy.
Co skłania nas do zakładania kont w serwisach społecznościowych?
Po co my właściwie tam zakładamy konta?

Po co my właściwie tam zakładamy konta?

Celem przeprowadzonego badania była identyfikacja postaw oraz zachowań Polaków w kontekście aktywności w serwisach społecznościowych. Najciekawszym wnioskiem, jaki płynie z opracowanych wyników jest to, że w polskim Internecie obowiązuje coraz bardziej wyraźny podział na prywatną i zawodową strefę działań. Portale profesjonalne, jak GoldenLine, są miejscami gdzie dzielimy się wiedzą branżową, budujemy swój wizerunek zawodowy i nawiązujemy czysto biznesowe kontakty — mówi Monika Samojlik, Marketing Manager GoldenLine.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku serwisów takich jak NK.pl czy Facebook, które przez większość z Internautów traktowane są jako stricte prywatne media społecznościwe, co potwierdzają wyniki przeprowadzonego przez nas badania.

Raport “Socialni Polacy” ukazuje także powody, które skłoniły Polaków do założenia profilu w najbardziej popularnych mediach społecznościowych. Z wypowiedzi użytkowników GoldenLine wynika, że elementem, który w głównym stopniu zadecydował o założeniu konta w największym polskim biznesowym serwisie społecznościowym, jest chęć zostania zauważonym przez pracodawcę czy headhuntera – 82 proc. odpowiedzi dotyczy właśnie tej kwestii. Możliwość przeglądania ofert pracy i profili potencjalnych pracodawców to drugi najczęściej wymieniany powód (67 proc. odpowiedzi) obecności na GoldenLine. Największy polski biznesowy serwis społecznościowy został wybrany także ze względu na narzędzia umożliwiające budowanie osobistego wizerunku w Internecie (52 proc.) oraz pozyskanie cennych kontaktów biznesowych (48 proc. wskazań).

W przypadku innych serwisów społecznościowych związanych z karierą najczęstszym powodem dla założenia konta była – jak w przypadku GoldenLine – chęć zostania odnalezionym przez pracodawcę czy headhuntera (74 proc. odpowiedzi). 58 proc. ankietowanych którzy założyli konto na LinkedIn bądź Profeo.pl, stawiało sobie za priorytet budowanie wirtualnego wizerunku. Najczęstszym powodem, który skłonił ankietowanych do założenia konta na Facebooku była chęć podtrzymywania prywatnych kontaktów ze znajomymi (93 proc. wskazań). 33 proc. odpowiedzi dotyczyło budowy wizerunku w Internecie, natomiast 17 proc. dotyczyło podtrzymywania służbowych relacji z kolegami z pracy.

W ankiecie przeprowadzonej w we wrześniu 2012 roku przez biznesowy serwis społecznościowy, wzięło udział 1600 użytkowników portalu. Wśród nich 66 proc. stanowiły osoby posiadające stałą pracę, natomiast 23 proc. z nich stanowiły osoby poszukujące aktualnie pracy. Wśród uczestników badania większość stanowili ludzie młodzi: 38 proc. respondentów to osoby pomiędzy 25-29 rokiem życia, 39 proc. ankietowanych mieści się w przedziale wiekowym 30-39 lat, zaś 10 proc. w grupie 18-24-latków. Osoby powyżej 40 roku życia stanowiły 12 proc. respondentów.