Lenovo bije wszelkie rekordy

Grupa Lenovo prześcignęła rynek we wszystkich regionach i kontynuuje zmagania o zajęcie pierwszego miejsca w branży PC. Świadczą o tym rekordowe wyniki kwartalne sprzedaży na poziomie 8,7 miliarda USD, co stanowi wzrost o 11 procent w ujęciu rok do roku. Lenovo rozwija się szybciej niż cztery firmy z czołówki producentów PC już od trzech lat z rzędu. Firma odnotowała także kolejny kwartalny rekord pod względem przychodów przed opodatkowaniem w wysokości 204 milionów USD. Świadczy to o nieustannym, rentownym rozwoju Lenovo.
Lenovo bije wszelkie rekordy
Rekordowy kwartał Lenovo

Rekordowy kwartał Lenovo

W drugim kwartale roku finansowego sprzedaż komputerów PC Lenovo na świecie wzrosła o 10,3% pomimo trudnej sytuacji na rynku, który odnotował 8-procentowy spadek w ujęciu rok do roku. To już 14 z rzędu kwartał, w którym Lenovo rozwija się szybciej od całej branży PC. W tych trudnych warunkach grupa Lenovo zapewniła sobie największy w swojej historii udział w rynku światowym na poziomie 15,6%. Wzrost udziału rynkowego odnotowała w każdym regionie, w każdej kategorii produktowej oraz w każdym segmencie klientów.

Zrównoważony wzrost stał się w ostatnich trzech latach charakterystycznym wyróżnikiem Lenovo. Wynika on z nieustannej koncentracji na strategii obrony i ataku — Lenovo umacnia swoją pozycję na rynkach, na których ma już stabilne obroty, a jednocześnie wkracza na nowe rynki, na których może dotrzeć do jeszcze większego grona klientów. Wkraczanie na nowe rynki to konieczność dla firmy Lenovo, która pragnie utrzymać pozycję lidera w epoce PC Plus w obliczu rekordowego wzrostu popularności tabletów, smartfonów i inteligentnych telewizorów.

Oprócz imponującego zwiększenia udziału w rynku Lenovo może też poszczycić się w drugim kwartale przychodami netto w wysokości 162 milionów USD, co stanowi 13-procentowy wzrost w ujęciu rok do roku, przy marży brutto na poziomie 12,1% Zysk brutto za drugi kwartał roku finansowego wzrósł w ujęciu rok do roku o 11% do 1,1 miliarda USD, a zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 206 milionów USD, co stanowi wzrost o 24% w ujęciu rok do roku.

Podstawowy zysk na akcję w drugim kwartale roku finansowego wyniósł 1,58 centa USA, czyli 12,25 centa hongkońskiego. Rezerwy gotówkowe netto na dzień 30 września 2012 r. wyniosły łącznie 3,6 miliarda USD. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 4,5 centa hongkońskiego za akcję.

W związku z nastaniem epoki PC Plus firma Lenovo poczyniła w drugim kwartale roku finansowego kilka odważnych kroków mających na celu umocnienie jej pozycji lidera. Były to przejęcia: CCE — znanego w Brazylii lidera na rynku komputerów PC i elektroniki użytkowej, które znacznie zwiększy obecność Lenovo na trzecim pod względem wielkości rynku PC na świecie oraz możliwości produkcyjne Grupy, a także Stoneware — amerykańskiego producenta oprogramowania, koncentrującego się na usługach chmurowych. To przejęcie pomoże Lenovo zwiększyć swoje możliwości w zakresie biznesowych i osobistych usług chmurowych, a w szczególności — zapewnić bezpieczeństwo informacji dostępnych z wielu urządzeń w sektorze edukacyjnym i rządowym.

Oba te przejęcia nastąpiły bezpośrednio po nawiązaniu globalnej współpracy z EMC, dzięki której powstanie program rozwoju technologii serwerowych mający pobudzić innowacyjność i zwiększyć możliwości Lenovo związane ze standardowymi serwerami x86. Zgodnie z podpisaną umową Lenovo będzie samodzielnie wprowadzać te serwery na rynek, a z czasem również integrować je w wybranych systemach pamięci masowej EMC. W zeszłym tygodniu firma Lenovo poinformowała o utworzeniu nowego działu Enterprise Product Group, który będzie się koncentrować na poszerzeniu oferty serwerów, pamięci masowej, produktów sieciowych i oprogramowania dla różnych klientów biznesowych, w tym dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, a także integratorów systemów.

Również w drugim kwartale firma Lenovo poinformowała o otwarciu linii produkcyjnej w stanie Karolina Północna (USA). Dzięki temu powstanie 115 nowych miejsc pracy w produkcji, a Lenovo umocni swoją pozycję konkurencyjną jako firma globalna, lecz mocno zakorzeniona lokalnie.

“Zdecydowana realizacja strategii obrony i ataku pozwoliła Lenovo kontynuować intensywny i zrównoważony rozwój. Nasz udział w światowym rynku PC osiągnął rekordowy poziom, dzięki czemu jesteśmy jeszcze bliżej swojego celu, czyli pozycji światowego lidera branży PC. Czteroletnie starania przyniosły naszemu działowi komputerów konsumenckich upragnioną pierwszą pozycję w tym segmencie. Działalność na rynku smartfonów w Chinach rozpoczęliśmy zaledwie dwa lata temu, ale już umocniliśmy się na drugiej pozycji” — powiedział Yang Yuanqing, prezes i dyrektor naczelny Lenovo. ”

Co więcej, nie tylko szybko się rozwijamy, ale też nieustannie zwiększamy swoją rentowność. Dowodem na to są przychody przed opodatkowaniem, które w tym kwartale osiągnęły rekordowy poziom. Ze względu na osiągnięcie etapu rentownego rozwoju na rynkach wschodzących poza Chinami oraz na dojrzałym rynku transakcyjnym, a także ze względu na nieustanny rozwój w segmencie smartfonów i innych produktów do mobilnego Internetu i cyfrowego domu ogólna rentowność Lenovo będzie nadal rosnąć

.