Nowy Windows Server 2012 to nie mniejsza zmiana, niż Windows 8

Nowy Windows Server 2012 to nie mniejsza zmiana, niż Windows 8

System Windows Server 2012 zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie jest jedynie odświeżeniem wcześniejszej wersji.

Efektywniejsza chmura

W Windows Server 2012 wprowadzono kolejną wersję wirtualizatora Hyper-V. Rozwiązanie zostało oznaczone jako wersja 3.0 i niesie ze sobą usprawnienie zarządzania infrastrukturą wirtualną. Przekłada się to zarówno na ograniczenia kosztowe zarządzania tego typu środowiskiem, jak i na zwyczajną oszczędność czasu pracy administratora. W Hyper-V 3.0 m.in. zwiększono ilość obsługiwanych procesorów vCPU (do 32) i pamięci vRAM (do 512GB) przypadających na jedną maszynę wirtualną, wprowadzono nowy format dysków wirtualnych VHDX (do 16TB), poprawiono kreator do importu wirtualnych maszyn, rozbudowano mechanizmy Live Migration i dokonano jeszcze kilku innych udogodnień, które finalnie pozwalają na szybszą i wydajniejszą pracę administracyjną.

Można śmiało powiedzieć, że Microsoft rozwija w Windows Server 2012 swoją spójną koncepcję chmury znaną z innych produktów. Wirtualizacja stała się obecnie jednym z kluczowych czynników jeśli chodzi o zarządzanie serwerami i usługami. Natomiast wirtualizator Hyper-V 3.0 to narzędzie wykorzystujące najnowsze światowe trendy w kwestii wirtualizacji przy zapewnieniu wysokiego bezpieczeństwa i odporności na awarie.

Globalne podejście do zarządzania

Server Manager – główne narzędzie do zarządzania serwerami w wersji oprogramowania Windows Server 2012 – został właściwie zaprojektowany i napisany od nowa. Dzięki temu umożliwił on lokalne oraz zdalne dodawanie ról i właściwości do serwerów zarówno fizycznych, jak i wirtualnych z jednej konsoli. Jest to duże uproszczenie i usprawnienie administracji jednostkami. Inne standardowe funkcje menadżera umożliwiają tworzenie grup serwerów i zarządzanie nimi, raportowanie o zdarzeniach oraz błędach występujących na poszczególnych maszynach i dostęp do narzędzi, za pomocą których możemy zarządzać konkretnymi rolami na serwerach. Każda z tych funkcji została przygotowana z myślą o ułatwieniu globalnego zarządzania całością infrastruktury, przez co Windows Server 2012 jest dobrym rozwiązaniem jeśli chodzi o platformę dla aplikacji biznesowych.

Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą

Najnowsza wersja narzędzia PowerShell pozwala zautomatyzować i uprościć zarządzanie całą infrastrukturą serwerową i usługową poprzez używanie poleceń oraz skryptów. Z największych nowości jakie niesie ze sobą PowerShell 3.0 należy wymienić przeszło 2 tys. poleceń (tzw. cmdlet-ów) oraz aplikacje Windows PowerShell Workflow, Windows PowerShell Web Access i rozwinięte narzędzie graficzne ISE. Pojawiła się również możliwość budowania prostych interfejsów graficznych dla skryptów PowerShell, możliwość używania klas Microsoft.NET Framework 4.0. Natomiast jeśli chodzi o analitykę i przeciwdziałanie utracie danych ważna będzie możliwość używania Windows PE do tworzenia scenariuszy recovery i diagnostyki oraz rozbudowana pomoc dla użytkowników PowerShell.