Prezesi firm technologicznie innowacyjnych nie boją się kryzysu

Liczba prezesów, którzy ze spokojem oczekują rosnących przychodów swoich spółek jest porównywalna z ubiegłym rokiem (89 proc. – 2012 r., 87 proc. – 2011 r.). Jednocześnie wciąż na niskim poziomie (2 proc.) pozostaje odsetek pesymistów (spadek o 1 pp.).
W tradycyjnych funduszach decyzje podejmowane są po analizie danych giełdowych przez np. analityków czy też bezpośrednio przez samych uczestników rynku. Teraz cały proces uległ skróceniu i uproszczeniu.
W tradycyjnych funduszach decyzje podejmowane są po analizie danych giełdowych przez np. analityków czy też bezpośrednio przez samych uczestników rynku. Teraz cały proces uległ skróceniu i uproszczeniu.
Spółki z branży IT w Europie Środkowej stawiają na wzrost organiczny

Spółki z branży IT w Europie Środkowej stawiają na wzrost organiczny

“Mimo, że ostatni rok przyniósł spowolnienie gospodarcze, to nie wpłynęło ono negatywnie na nastroje menedżerów zarządzających firmami technologicznie innowacyjnymi. Po przeanalizowaniu wyników finansowych spółek z rankingu można stwierdzić, że ich liderzy wydają się być przygotowani na czasy kryzysu, wierzą w swoje możliwości i produkt, który oferują” — mówi Piotr Świętochowski, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte.

Potwierdzają to wyniki ankiety. Biorący w niej udział menedżerowie wierzą, że rozwój firmy zależeć będzie przede wszystkim od wysiłku ich samych i podwładnych. Stąd 83 proc. jest zdania, że w ciągu następnego roku rosnący poziom przychodów będzie wynikiem organicznego wzrostu firmy. Jedynie pięć procent wiąże nadzieje z fuzją ze strategicznym partnerem lub przejęciem innej spółki. Pogarszające się warunki makroekonomiczne nie wpłynęły też na optymistyczne oczekiwania dotyczące wysokości planowanych wpływów. Co piąty respondent deklaruje, że wzrost przychodów w ciągu następnych dwunastu miesięcy osiągnie poziom ponad 51 proc. (wzrost o 2 pp. rok do roku), 29 proc. spodziewa się wzrostu na poziomie 26-50 proc. (spadek o 6 pp.), a co trzeci pomiędzy 11 a 25 proc. (wzrost o 3 pp.).

Firmy technologicznie innowacyjne funkcjonują w wysoce konkurencyjnym środowisku, w związku z tym ich szefowie muszą myśleć o nieustannym rozwoju tych przedsięwzięć. Dlatego niemal połowa uważa, że to właśnie wysoce wykwalifikowany zespół przyczyni się do poprawy rynkowej pozycji ich organizacji. W ubiegłym roku na ten czynnik wskazywało 55 proc. badanych. Wzrósł za to odsetek osób, które szansę na wzrost przychodów upatrują w rozwoju usług uzupełniających dotychczasową ofertę. W tegorocznej fali badania uważa tak 36 proc. osób, w stosunku do 32 proc. w 2011 r. O 20 pp. do 31 proc. zmalała liczba menedżerów sądzących, że najważniejsze jest rozwijanie już istniejących produktów.

“W branży IT innowacja jest decydującym czynnikiem stanowiącym o sukcesie firmy. Nie ma mowy o stagnacji, bo natychmiast pojawi się ktoś, która dostrzeże lukę na rynku. Szefowie firm technologicznych muszą być zawsze dwa kroki przed biznesowymi konkurentami” — argumentuje Krzysztof Sowada, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte.

Wśród przeszkód, które stoją na drodze rozwoju firmy w ciągu najbliższego roku menedżerowie wymieniali ograniczony dostęp do wykwalifikowanej kadry (60 proc.) oraz kapitału (36 proc.), a także rosnącą konkurencję ze strony wschodzących potęg gospodarczych (emerging powers) – 34 proc.

Prezesi spółek z branży IT odpowiadali także na pytania związane z osobistymi wyzwaniami. Dla niemal jednej trzeciej badanych najważniejszym z nich jest rozwój umiejętności przywódczych wśród pracowników i delegowanie odpowiedzialności (wzrost o 4 pp. rok do roku). Dla jednej czwartej ważniejsze jest osiągnięcie i utrzymanie zyskowności (wzrost o 2 pp.), a dla jednej piątej zaangażowanie podwładnych w realizację wizji firmy (spadek o 1 pp.).

Podobnie jak w ubiegłym roku dla prezesów firm najtrudniejszym wyzwaniem w kierowaniu ludźmi jest zarządzanie ich wydajnością (52 proc.). Mniejszą wagę niż w roku ubiegłym prezesi przywiązują do wyszukiwania potencjalnych talentów i rozwoju ich kompetencji. W 2011 r. taki cel stawiała sobie nieco ponad połowa badanych, zaś w tym jedynie 38 proc.

W opinii ponad 60 proc. prezesów obszar, który ma największy potencjał wzrostu w okresie najbliższego roku, jak i kolejnych dwóch lat to cloud computing. Na drugim miejscu prezesi wskazują niezmiennie oprogramowanie dla biznesu – 49 proc. (w perspektywie najbliższego roku), a 41 proc. (w perspektywie najbliższych trzech lat).

Badanie zostało przeprowadzone w okresie 14 maj-13 lipiec br. wśród 130 prezesów firm technologicznie innowacyjnych z Europy Środkowej, którzy zgłosili swoje firmy do rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2012. Prezesi reprezentowali w 54 proc. sektor oprogramowania, 28 proc. spółki Internetowe a w 10 proc. były to spółki z sektora Telekomunikacji. Kraje biorące udział w badaniu to: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Estonia, Słowacja, Litwa, Bułgaria i Serbia. Raport został opublikowany pod koniec października br.