Rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej stają się globalnie dominującym trendem

Badanie wśród 460 liderów działów IT oraz starszych menadżerów z komórek biznesowych w dużych przedsiębiorstwach na całym świecie podkreśla rosnące znaczenie strategiczne chmury. Ponad trzy czwarte (76 procent) badanych firm posiada oficjalnie sformułowaną strategię dotyczącą zastosowania chmury. Jednakże istnieje wciąż niepewność dotycząca tego, kto w organizacji powinien być głównym motorem strategii wdrażania rozwiązań opartych na chmurze. Zarząd firmy jest postrzegany zarówno jako czynnik będący motorem takich inicjatyw (29 procent), jak również blokadą (28 procent), co sugeruje, że w wielu przypadkach osiąganie korzyści z chmury jest wciąż hamowane przez brak właściwego zrozumienia i zaangażowania na wysokim szczeblu zarządzania.
W firmach MŚP w dalszym ciągu brakuje zrozumienia co do tego, jak bardzo nowe technologie mogą usprawnić ich działalność biznesową
W firmach MŚP w dalszym ciągu brakuje zrozumienia co do tego, jak bardzo nowe technologie mogą usprawnić ich działalność biznesową
Raport pokazuje ostrożność we wdrażaniu przez przedsiębiorstwa 'chmurowego' podejścia ze względu na jego złożoność i niepewność

Raport pokazuje ostrożność we wdrażaniu przez przedsiębiorstwa “chmurowego” podejścia ze względu na jego złożoność i niepewność

Korzyści z chmury są obecnie jasne i powszechnie zrozumiałe. Wdrożenie chmury z perspektywy organizacji to jednak zestaw istotnych zmian, pełniący coraz bardziej strategiczną rolę w organizacji – fenomen, który nazywamy “chmurą biznesową”. Inicjatywa wprowadzania rozwiązań w chmurze przenosi się z działu IT do jednostek biznesowych, w wyniku rosnącej koncentracji na uzyskaniu wymiernych rezultatów biznesowych.”

, powiedział Ron Tolido, Senior Vice President, Chief Technology Officer of Applications, Continental Europe, Capgemini. ”

Chmura szybko ustanowiła nowy standard tego, jak proste, szybkie i elastyczne rozwiązania powinny być dostępne dla biznesu. Takie rozwiązanie stawia relacje IT z biznesem w zupełnie nowej perspektywie.”

Jednak na migrację do chmury mają wpływ utrzymujące się wątpliwości dotyczące zastosowania tej technologii. Ponad 40 procent respondentów odpowiedziało, że utrzymujące się obawy dotyczące bezpieczeństwa są przeszkodą we wprowadzeniu chmury i tylko 56 procent twierdzi, że ufają bezpieczeństwu danych przechowywanych w chmurze. Ponad jedna trzecia (35 procent) przytacza także problemy dotyczące suwerenności i poufności danych, związane z ich fizyczną lokalizacją jako kluczową barierę w przyjmowaniu rozwiązań opartych na chmurze, szczególnie w regionie EMEA. W rezultacie raport podkreśla preferencje dla prywatnych rozwiązań w chmurze: 40 procent organizacji preferuje rozwiązania zewnętrzne (off-premise) hostowane przez partnera, a kolejne 26 procent woli lokalne prywatne chmury obliczeniowe (on-premise).

W obliczu obaw o bezpieczeństwo, zarządzanie, jakość obsługi i zgodność z przepisami, przedsiębiorstwa wykazują ostrożność w wykorzystaniu usług opartych na chmurze obliczeniowej, przyjmując kiedy zachodzi potrzeba, podejście krok po kroku i migrując jedynie określone obszary i aplikacje do chmury. Dążąc do współpracy ze specjalistycznymi dostawcami w celu wsparcia potrzeb konkretnych działów lub funkcji, większość organizacji (72 procent) współpracuje lub planuje współpracę z więcej niż jednym dostawcą usług.

Obecnie migracja aplikacji do chmury w dużej mierze skupia się na nowych obszarach biznesowych, a w mniejszym stopniu na istniejących rozwiązaniach. Biorąc pod uwagę nacisk na wspieranie nowych aplikacji w chmurze, dla 78 procent organizacji jest oczywiste, że technologia chmury obliczeniowej pozwoli na wprowadzenie poważnych zmian w największych przedsiębiorstwach na świecie. Migracja starszych aplikacji do chmury może być kosztowna i nie przynieść oczekiwanych korzyści, w przeciwieństwie do wykorzystania chmury w nowych rozwiązaniach, które pozwolą przedsiębiorstwom szybciej reagować na zmieniające się potrzeby i presję konkurencji tworząc rzeczywistą elastyczność i wyróżnienie na rynku.

W konsekwencji, raport podkreśla potrzebę bardziej skoordynowanego podejścia do tematu chmury w chwili, gdy przedsiębiorstwa próbują poruszać się w szybko rozwijającym się ekosystemie dostawców usług, platform i rozwiązań w chmurze, starając się odsuwać od rosnącej złożoności i wyzwań w zakresie zarządzania.

Paul Nannetti, Global Sales and Portfolio Director w Capgemini:

“Chmura jest nowym źródłem elastyczności biznesowej, umieszczającym możliwości technologii informatycznych bliżej biznesu niż kiedykolwiek wcześniej. Dziś już nie mówimy o podróży do chmury, liczy się tylko podróż w chmurze.”

Pełną treść raportu można pobrać pod poniższym linkiem: http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/business-cloud-the-state-of-play-shifts-rapidly/