Dziesięć miliardów złotych na Polskę Cyfrową

Polska ma teraz dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE
Polska ma teraz dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE
Już wiadomo, że na spore dofinansowanie liczyć będą mogły projekty związane z cyfryzacją

Już wiadomo, że na spore dofinansowanie liczyć będą mogły projekty związane z cyfryzacją

Nowością będzie program związany z technologiami cyfrowymi –

zapowiada w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel. –

Roboczo nazywamy to Polska Cyfrowa

.

Jego wartość szacuje się na 10 miliardów złotych. W ramach programu finansowane będą projekty cyfryzacyjne, priorytetowe z punktu widzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Chodzi o zwiększenie dostępu do Internetu, wsparcie jego zawartości oraz poszerzenie wiedzy społeczeństwa na ten temat.

Ważną zmianą w nowej perspektywie budżetowej, na którą zwraca uwagę wiceminister rozwoju regionalnego jest decentralizacja, co oznacza, że decyzje o wydatkowaniu środków unijnych, w większym stopniu niż obecnie zapadać będą na szczeblu regionalnym.

– W związku z tym należy bardzo dokładnie zastanowić się, co w którym programie na poziomie krajowym i regionalnym mogłoby być realizowane i finansowane, i wytyczyć własną linie demarkacyjną

– tłumaczy Iwona Wendel.

Główne zadania na najbliższe lata to walka z problemami demograficznymi, bezrobociem, budową innowacyjnej gospodarki, opartej na wiedzy oraz zmniejszanie różnic rozwojowych, występujących pomiędzy poszczególnymi obszarami naszego kraju.

Założenia zostały przygotowane we współpracy z regionami, ekspertami i partnerami społecznymi, natomiast oczywiście diabeł tkwi w szczegółach

– podkreśla Iwona Wendel.

Dlatego w tej chwili trwają konsultacje regionalne, prowadzone we wszystkich szesnastu województwach, które będą głównym partnerem resortu przy realizacji przyszłych programów operacyjnych. Według zapewnień ministerstwa, będą one podobne do realizowanych dzisiaj, w ramach bieżącej perspektywy finansowej.

Założenia Umowy Partnerstwa mają być ważnym elementem strategii rozwoju kraju w latach 2014-2020. Dokument zawiera wstępne propozycje podziału środków unijnych, które Polska otrzyma w ramach przyszłej perspektywy finansowej Wspólnoty. Definiuje cele oraz określa obszary geograficzne, kluczowe dla naszego rozwoju. Precyzuje podział odpowiedzialności za zarządzanie funduszami, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Stanowi podstawę do tworzenia programów operacyjnych na kolejnych siedem lat.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakłada, że Założenia Umowy Partnerstwa jeszcze w tym roku będą przyjęte przez Radę Ministrów.

Ostateczny kształt Umowy Partnerstwa, w przyszłym roku negocjowanej z Komisją Europejską, zależeć będzie w dużej mierze od rozstrzygnięć, dotyczących finalnej wersji unijnego budżetu na lata 2014-2020. Kolejny szczyt przywódców państw Wspólnoty, na którym mają zapaść wiążące decyzje w tej sprawie, zaplanowany jest na styczeń 2013 roku.

Więcej:rynek