MapaMap 7.4 z systemem informacji o korkach

W tegorocznym prezencie gwiazdkowym użytkownicy nawigacji MapaMap otrzymali od producenta najnowszą wersję oznaczoną numerem 7.4, z system informacji o korkach. Dane o natężeniu ruchu na polskich drogach udostępniane są użytkownikom dzięki połączeniu danych statystycznych z bieżącymi informacjami o sytuacji na drogach. Posiadacze tradycyjnych urządzeń GPS z systemem Windows (tzw PND), które nie mają połączenia z Internetem, zobaczą na swojej mapie dane o natężeniu ruchu w formie graficznej, pod postacią kolorów dróg. Kolor pomarańczowy (natężenie średnie), kolor czerwony (natężenie duże), kolor czarny (natężenie bardzo duże). Dla telefonów i tabletów z systemem Android, które będą miały dostęp do Internetu, oprócz danych statystycznych MapaMap 7.4 będzie dostarczała informacje on-line o miejscowych utrudnieniach w ruchu spowodowanych wypadkami, remontami dróg lub innymi zdarzeniami losowymi.
MapaMap 7.4 z systemem informacji o korkach

MapaMap 7.4 wprowadza także dodatkowe funkcje. Pierwszą z nich jest możliwość blokowania przez użytkownika dróg czasowo zamkniętych oraz zdejmowania blokad dróg, które wprowadził producent. Funkcjonalność ta będzie przydatna w przypadku przedwczesnego lub opóźnionego oddawania do użytku dróg czasowo remontowanych. Drugą nową funkcją jest ostrzeganie przed wypadkami oraz innymi utrudnieniami ruchu na drogach. W przypadku takiego zdarzenia na zaplanowanej trasie, użytkownik zostanie o nim odpowiednio wcześniej poinformowany specjalnym sygnałem dźwiękowym oraz informacją graficzną na panelu nawigacyjnym. Dodatkowo po zaplanowaniu trasy można zawczasu sprawdzić jakie utrudnienia czekają na nas na drodze, korzystając z funkcji “Lista zdarzeń drogowych” i zdecydować czy nie wybrać jednak innej trasy podróży.

MapaMap 7.4 została także zaopatrzona w najnowszy pakiet map cyfrowych Polski oznaczonym symbolem PL_2012Q4. Nowe mapy wprowadzają ponad 1260 km dróg, 203 nowe plany miast i miejscowości, 474 punktów kontroli systemu Via Toll, prawie 1000 nowych obiektów POI oraz nowo otwarte inwestycje drogowe a tym:

  • Autostrada A4 na odcinku Rzeszów Centrum – Rzeszów Wschód
  • Autostrada A1 na odcinku Stryków – Kowal
  • Odcinek drogi ekspresowej S8 Radziejowice – Piotrków Trybunalski
  • Odcinek drogi ekspresowej S7 Nidzica – Olsztynek
  • Odcinek drogi ekspresowej S8 Wrocław-Oleśnica
  • Odcinek drogi ekspresowej S8 Oleśnica-Syców
  • Odcinek drogi ekspresowej S11 Rokietnica – Złotkowo (Zachodnia obwodnica Poznania)
  • Odcinek drogi ekspresowej S14 (obwodnica Pabianic)
  • Odcinek drogi ekspresowej S51 (obwodnica Olsztynka)
  • OBWODNICE: Jarosławia, Jeleniej Góry, Jędrzejowa, Mławy, Przemyśla, Rzeszowa, Skórcza, Trzebiatowa i Żyrardowa

MapaMap 7.4 będzie sukcesywnie udostępniana na poszczególne platformy sprzętowe oraz różne typy urządzeń GPS.. Aktualizacji do najnowszej wersji MapaMap 7.4 można dokonać poprzez zakup jednorazowego upadu mapy lub rozszerzenia mapy w sklepie internetowym na stronie MapaMap.pl