Plus rozszerza zasięg LTE, poprawia infrastrukturę 3G

Rosnące zapotrzebowanie na szybką transmisję danych oraz zwiększająca się liczba dostępnych supernowoczesnych urządzeń to wyzwanie, przed którym stoją dziś operatorzy telekomunikacyjni. Oznacza to kolejny skok technologiczny i wymaga modyfikacji i optymalizacji urządzeń zainstalowanych na stacjach bazowych, dlatego Plus rozpoczął już rollout, czyli modernizację swojej sieci.
Plus rozszerza zasięg LTE, poprawia infrastrukturę 3G
Plus modernizuje swoją sieć

Plus modernizuje swoją sieć

Proces modernizacji sieci został zaplanowany systemowo i obejmuje teren całego kraju. Same prace są prowadzone tak, by jeśli nie jest to konieczne, nie były realizowane na znajdujących się obok siebie stacjach bazowych. Dzięki temu, stacje sąsiednie mogą “przejąć” ruch ze stacji modernizowanej. Dodatkowo, jeśli tylko jest to możliwe, to prace odbywają się w godzinach nocnych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że czas wyłączenia obiektu nie trwa dłużej niż 5 godzin, natomiast nieco dłużej trwa późniejsza integracja sprzętu i zasobów sieciowych. Niestety może się to wiązać z chwilowym pogorszeniem jakości usług w danej lokalizacji.

Obecnie w sieci Plus w zasięgu technologii LTE jest 35% populacji kraju, a w technologii HSPA/HSPA+ znajduje się już 87% populacji.