2012 – dobry rok dla PTC

Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) na koniec 2012 roku obsługiwała 16,04 miliona klientów i jest największym operatorem komórkowym w kraju z udziałem w rynku na poziomie 29,5%. Wzrost bazy klientów w całym roku wyniósł 1,879 miliona i był realizowany we wszystkich kwartałach. W 2012 najefektywniej spółka pozyskiwała klientów kontraktowych, zwiększając ich bazę o 231 tysięcy. Jest to ponad 9-krotnym wzrostem w porównaniu z poprzednim
2012 – dobry rok dla PTC
T-Mobile

T-Mobile

rokiem, w którym PTC zyskała 25 tysięcy klientów kontraktowych.

“Miniony rok był bardzo dobry dla PTC. Pozyskaliśmy ponad 9 razy więcej nowych abonentów, rozpoczęliśmy rewolucję w mobilnych płatnościach wprowadzając usługę MyWallet. Inwestujemy w przyszłość budując najnowocześniejszą sieć, która działa już na 40% powierzchni kraju. Dzięki temu i doskonałej ofercie dynamicznie zyskujemy nowych klientów usług mobilnego Internetu. To sprawia, że firma stabilnie umacnia swoją pozycję na rynku telekomunikacyjnym

,” mówi Miroslav Rakowski, Prezes Polskiej Telefonii Cyfrowej.

W 2012 roku bardzo dobrze sprzedawała się również oferta mobilnego dostępu do Internetu PTC, zyskując ponad 218 tysięcy nowych użytkowników. Oznacza to wzrost o 28,9% w porównaniu do 2011 roku. Na koniec roku Spółka świadczyła usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu 973 tysiącom klientów.

W czwartym kwartale PTC wypracowała przychody na poziomie 1,751 miliarda złotych. Natomiast w całym 2012 roku przychody Spółki wyniosły 7,023 miliarda złotych i były niższe o 1,9% w porównaniu do 2011 roku.

W 2012 roku EBITDA PTC wyniosła 2,454 miliarda złotych, w samych czwartym kwartale EBIDTA osiągnęła wartość 661 milionów złotych i była to wartość zbliżona do poprzedniego kwartału. W całym 2012 roku PTC wypracowała marżę EBIDTA na poziomie 34,9%.

Spółka prowadzi jeden z największych projektów dotyczących modernizacji sieci w Europie. Inwestycje w budowę najnowocześniejszej sieci odzwierciedla wzrost wydatków inwestycyjnych (Cash Capex) do 939 milionów złotych w 2012 roku. Na koniec zeszłego roku PTC rozbudowało sieć w 108 rejonach, które obejmują swoim zasięgiem ponad 40% powierzchni kraju. Nowa jakość zaoferowana klientom w tych rejonach przełożyła się na wzrost średniej liczby danych transmitowanych na tych obszarach o 43% w 2012 roku.