Trochę słońca w środku zimy: technologia solarna

Czy wiedziałeś, że tylko w ciągu 1 sekundy, słońce produkuje taką ilość energii, która zaspokoiłaby potrzeby całej Ziemi przez 500 000 lat lub, że ilość promieni słonecznych, która dociera do Ziemi przez godzinę potencjalnie mogłaby zaspokoić roczne światowe zapotrzebowanie energetyczne? Energia słoneczna jest coraz częściej wykorzystywana w codziennym życiu. Najwięcej pozyskują jej Niemcy, Hiszpania i Włochy.
Trochę słońca w środku zimy: technologia solarna
fot. Pink Dispatcher / photo on flickr

fot. Pink Dispatcher / photo on flickr

Kilka ciekawych faktów na temat energii słonecznej:

  • Podczas tylko jednej sekundy, słońce produkuje taką ilość energii, która wystarczyłaby dla całej Ziemi przez 500 000 lat, co stanowi ekwiwalent mocy 4 trylionów 100-watowych żarówek.
  • W ciągu godziny do Ziemi dociera wystarczająca ilość promieni słonecznych, aby zaspokoić potrzeby energetyczne planety przez cały rok.
  • Aby zaspokoić potrzeby energetyczne całej ludzkości, wystarczyłoby ustawić panele słoneczne jedynie na 0,3 % powierzchni planety – jest to obszar równy mniej więcej terytorium Szwecji.
  • Niemcy, Hiszpania i Włochy to trzy kraje, w których pozyskuje się co roku najwięcej energii słonecznej. W Europie znajduje się 9 spośród 15 największych rynków energii solarnej na świecie, a zainstalowane na terenie kontynentu panele słoneczne w zeszłym roku wygenerowały prawie 30 procent elektryczności całego regionu.
  • Jeśli cały świat przerzuciłby się na korzystanie z bezprzewodowych solarnych klawiatur, zaoszczędzilibyśmy co roku 828 milionów baterii. Gdyby ułożyć te wszystkie baterie jedna na drugiej, ich wysokość przewyższyłaby Mount Blanc ponad 245 razy i zapełniłyby dwa baseny olimpijskie.
  • Urządzenia solarne często nie potrzebują nawet słońca, żeby działać! W rzeczywistości, żeby naładować klawiaturę Logitech Solar Keyboard wystarczy światło np. monitora komputerowego.