Chmura w erze “shareconomy”

Organizatorzy imprezy podkreślają, że skupienie się w tym roku na shareconomy jest logiczną konsekwencją tematów, które były poruszane na poprzednich edycjach CeBIT (rok temu hasłem przewodnim targów było Managing Trust, zaś w 2011 r. – Cloud Computing). Zjawisko to obrazuje bowiem zmianę, jaka dzięki powszechnemu dostępowi do technologii zachodzi na skalę społeczeństw i jednostek – czyli tworzenie nowych mechanizmów dzielenia się wiedzą, popularyzowanie się pracy zdalnej, pracy grupowej czy rozproszonych zespołów roboczych.
Chmura to zło? Być może, ale najpierw dowiedz się czym właściwie ona jest
Chmura to zło? Być może, ale najpierw dowiedz się czym właściwie ona jest
CeBIT 2013: chmura w erze 'shareconomy'

CeBIT 2013: chmura w erze “shareconomy”

Doskonałą ilustracją tego zjawiska jest rosnąca popularność Wikipedii (oraz innych stron opartych na mechanizmie Wiki), serwisów społecznościowych czy systemów pracy grupowej – szybko rosnąca liczba ich użytkowników pokazuje, że ludzie chcą i potrafią dzielić się swoją wiedzą i kompetencjami tworząc nową jakość. Shareconomy idzie w tej kwestii o krok dalej – zdaniem propagatorów tej idei, z czasem stanie się ona podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw, zarówno w zakresie modelu dostępu do informacji, jak i samego systemu pracy. Rozwiązania sieciowe, wykorzystujące przede wszystkim technologię cloud computing, sprawią, że “miejscem pracy” dla wielu osób stanie się nie siedziba firmy czy konkretne biurko, ale sieć – czyli optymalne narzędzie do swobodnej wymiany informacji.

“Cloud computing jest rozwiązaniem świetnie nadającym się do realizacji idei shareconomy – tak naprawdę trudno sobie wyobrazić inną technologię, tak dobrze pasującą do specyfiki tego zjawiska. Chmura jest bowiem “medium” bardzo demokratycznym, pozwalającym na swobodny dostęp do wszelkich zasobów niezależnie od tego, gdzie użytkownik się znajduje i z jakiego sprzętu korzysta. Dziś żadnym problemem nie jest stworzenie w pełni chmurowego stanowiska pracy użytkownika, w ramach którego dostępne będą wszystkie niezbędne aplikacje robocze, bazy danych, system komunikacji ze współpracownikami itp. Wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do Internetu (smartfon, tablet czy laptop), byśmy mogli w pełni produktywnie brać udział w pracy przedsiębiorstwa i komunikować się z kontrahentami i innymi pracownikami” – komentuje Krzysztof Jański z wrocławskiej firmy Oxycom. Jego firma prezentuje na CeBIT 2013 autorskie rozwiązania chmurowe, nadające się do realizowania w przedsiębiorstwach zasad shareconomy, poprzez budowanie zlokalizowanego w chmurze i dostępnego z dowolnego miejsca środowiska pracy.