Plus: rażące błędy w przetargu na LTE, żądamy unieważnienia!

Plus: rażące błędy w przetargu na LTE, żądamy unieważnienia!

W złożonym wniosku o unieważnienie podane zostały argumenty, które mają w oczywisty sposób podważyć legalność przeprowadzonego przetargu. Zastrzeżenia Polkomtela budzi kwestia odrzucenia jego oferty z powodu braku pieczątki, niepokoi także fakt, że dokumentacja przetargowa UKE od początku faworyzowała jeden podmiot kosztem innych. Spółka Solorza-Żaka wskazuje także na rażące błędy przy weryfikacji konkurencyjności uczestników przetargu oraz powierzchowną, niekompletną oraz nierzetelną opinię Prezesa UOKiK.

W oświadczeniu Polkomtela czytamy:

Na szczególną uwagę zasługuje nierówne traktowanie uczestników przetargu. Według dokumentacji przetargowej, Polkomtel, aby tak jak PTC SA, operator sieci T-Mobile zdobyć miejsca 4 i 5 musiałby zadeklarować dwa razy po 526 mln zł. Przypominamy przy tym, że PTC SA, która jak sama twierdzi ma najwięcej klientów na polskim rynku, czyli ponad 16 mln, za częstotliwości zapłaci 450 mln zł, podczas gdy Polkomtel z blisko 14 mln abonentów, aby nie tyle wygrać, ale tak jak T-Mobile zdobyć miejsca 4 i 5 musiałby zapłacić niemal 1 mld 100 mln zł, czyli 650 mln zł więcej niż koncern Deutsche Telekom.

Polkomtel, składając kilkudziesięciostronicowy dokument, oczekuje unieważnienia przetargu.