Rośnie liczba przypadków utraty danych z urządzeń mobilnych

Pod koniec bieżącego roku, na 100 mieszkańców naszego globu ma przypadać 96 telefonów komórkowych
Rośnie liczba przypadków utraty danych z urządzeń mobilnych
Przyczyny utraty danych z urządzeń mobilnych

Przyczyny utraty danych z urządzeń mobilnych

.

Stały wzrost popularności urządzeń mobilnych znajduje także odzwierciedlenie w statystykach dotyczących utraty danych. Eksperci Kroll Ontrack zaobserwowali 55-procentowy wzrost liczby przypadków utraty danych z telefonów i tabletów w latach 2010-2011 oraz 161-procentowy wzrost w latach 2011-2012, przy czym coraz więcej użytkowników przechowuje za pośrednictwem tego typu urządzeń cenne dane osobiste oraz biznesowe. Ze statystyk wynika również, że zapotrzebowanie na usługi odzyskiwania danych z urządzeń mobilnych będzie stale wzrastać.

Jak tracimy dane z urządzeń mobilnych?

Około 65 procent przypadków utraty danych z urządzeń mobilnych jest wynikiem fizycznych uszkodzeń. Tablety czy telefony komórkowe są poważnie narażone na działanie czynników zewnętrznych, między innymi wody, częstą przyczyną uszkodzeń są także błędy ludzkie. Utratę danych powodują również uszkodzenia logiczne, w tym błędy oprogramowania, blokady haseł czy problemy związane z aktualizacją systemu operacyjnego — podsumowuje Paweł Odor, główny specjalista polskiego oddziału Kroll Ontrack.

Według danych zebranych przez inżynierów Kroll Ontrack w 2012 roku, 31 procent fizycznych uszkodzeń sprzętów mobilnych związanych było z awariami elektronicznymi, 23 procent z działaniem wody i wilgoci, a siedem procent – z zewnętrznymi uszkodzeniami urządzeń. Wśród uszkodzeń logicznych najwięcej, bo aż 26 procent stanowiły incydenty przypadkowego usunięcia plików, siedem procent stanowiły przypadki uszkodzenia oprogramowania, a sześć procent – konsekwencje blokady hasła. Statystyki pokazują, że utrata danych nie zależy od zainstalowanego systemu operacyjnego, dotyka bowiem wszystkich popularnych systemów – zarówno iOS, jak i Android czy tych tworzonych przez Microsoft.

Jak uniknąć utraty danych i co zrobić w przypadku awarii?

Do najczęściej odzyskiwanych z urządzeń mobilnych informacji należą zdjęcia, materiały wideo, dane kontaktowe, a także notatki i wiadomości tekstowe. Aby zapobiec ich utracie, specjaliści Kroll Ontrack radzą:

  • Po trzykroć backup. Regularniedokonuj backupu danych, kopiując je do innego środowiska, np. chmury lub laptopa czy zewnętrznego napędu. W przypadku uszkodzeń systemu operacyjnego backup pozwala na szybkie dotarcie do utraconych informacji.
  • Wiedz, czego chcesz. Kluczem do sprawnego odzyskania danych jest wiedza na temat tego, które pliki są dla nas najważniejsze. Przekazanie tej informacji dostawcy usługi odzyskiwania danych umożliwi szybkie i efektywne odzyskanie kluczowych plików.
  • Liczy się czas. W obliczu podejrzenia utraty danych wyłącz natychmiast telefon i zwróć się po pomoc do dostawcy specjalistycznych usług odzyskiwania danych.Im dłużej zwlekasz, tym bardziej prawdopodobne jest, że krytyczne dane zostaną nadpisane (w przypadku skasowanych plików) lub uszkodzenie sprzętu będzie postępować (w przypadku uszkodzenia fizycznego, np. zalania wodą).