Intel chwali się swoimi wynikami finansowymi

“W pierwszym kwartale Intel wypracował dobre wyniki w niezbyt sprzyjających warunkach rynkowych. Jestem podekscytowany tym, co czeka naszą firmę” – powiedział Paul Otellini, prezes i dyrektor generalny firmy Intel. “Rozpoczęliśmy dostawy kolejnej generacji procesorów do komputerów PC, przedstawiliśmy nową rodzinę produktów do mikroserwerów, a w tym kwartale zaoferujemy nowe procesory do tabletów i smartfonów. Wspólnie z klientami pracujemy nad innowacyjnymi produktami, działającymi w oparciu o różne systemy operacyjne. Przejście w tym roku na technologię 14nm znacząco podniesie wartość, jaką oferuje architektura i proces technologiczny Intela dla klientów i rynku.”
Intel chwali się swoimi wynikami finansowymi
Intel

Intel

Najważniejsze informacje finansowe i trendy w działach biznesowych za pierwszy kwartał

 • Przychody grupy PC Client wyniosły 8,0 mld USD, spadek o 6,6% względem poprzedzającego kwartału i o 6,0 procent w porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej.
 • Przychody grupy Data Center wyniosły 2,6 mld USD, spadek o 6,9% względem poprzedzającego kwartału i wzrost o 7,5 procent w porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej.
 • Przychody grupy oferującej pozostałe rozwiązania z segmentu Intel Architecture sięgnęły 1,0 mld USD, spadek o 3,9% względem poprzedzającego kwartału i o 9,0 procent w stosunku rocznym.
 • Marża brutto wyniosła 56%, o 2 punkty procentowe mniej niż kwartał wcześniej i 8 punktów procentowych mniej niż w tym samym kwartale rok wcześniej.
 • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia wyniosły 4,5 mld USD, zgodnie z oczekiwaniami spółki, które zakładały 4,6 mld USD.
 • Stopa podatkowa wyniosła 16 procent.

Perspektywy biznesowe

Perspektywy biznesowe firmy Intel nie obejmują potencjalnych konsekwencji jakichkolwiek fuzji, przejęć, zbycia aktywów bądź innych kombinacji biznesowych, które mogą zostać przeprowadzone po 16 kwietnia.

Drugi kwartał 2013 r.

 • Przychody: 12,9 mld USD, plus/minus 500 mln USD.
 • Marża brutto: 58%, plus/minus kilka punktów procentowych.
 • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia: ok. 4,7 mld USD.
 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami: ok. 70 mln USD.
 • Wpływ inwestycji kapitałowych, odsetek i innych: mniej więcej zero.
 • Amortyzacja: ok. 1,7 mld USD.

Cały rok 2013

 • Przychody: jednocyfrowy wzrost w dolnym przedziale tego zakresu, bez zmian względem wcześniejszych oczekiwań.
 • Marża brutto: 60%, plus/minus kilka punktów procentowych, bez zmian względem wcześniejszych oczekiwań.
 • Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia: 18,9 mld USD, plus/minus 200 mln USD, bez zmian względem wcześniejszych oczekiwań.
 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami: ok. 300 mln USD, bez zmian względem wcześniejszych oczekiwań.
 • Amortyzacja: 6,8 mld USD, plus/minus 100 mln USD, bez zmian względem wcześniejszych oczekiwań.
 • Stopa podatkowa: ok. 27 procent za każdy z pozostających do końca roku kwartałów.
 • Inwestycje w skali całego roku: 12,0 mld USD, plus/minus 500 mln USD, o 1,0 mld USD mniej niż wcześniej zakładano.