Jak nie dać się wykluczyć… cyfrowo

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo organizuje konferencję e-Partnerstwo – razem na rzecz e-integracji, która odbędzie się 20 maja w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Pani Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat merytoryczny nad Programem e-Centra oraz nad konferencją sprawuje Pan Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji.
Jak nie dać się wykluczyć… cyfrowo
Razem na rzecz e-integracji

Razem na rzecz e-integracji

Celem konferencji jest zbudowanie partnerstwa instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz promocji e-integracji na obszarach wiejskich, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych. Głos w sprawie e-integracji zabiorą m.in. dr Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego – autor ekspertyz na temat kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, Marek Kosycarz z Microsoftu – Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej oraz Klara Malecka z Fundacji Wspomagania Wsi – Kierownik programu e-VITA.

Konferencja stanowi jeden z elementów realizowanego przez Fundację Programu e-Centra, którego strategicznym celem jest rozwój potencjału e-Centrów (PIAP-ów) oraz kompleksowe wykorzystanie ich jako inkubatorów lokalnych inicjatyw rozwojowych na terenach wiejskich i w małych miastach, ze szczególnym uwzględnieniem działań z obszaru integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Problematyka e-integracji osób niepełnosprawnych wpisuje to wydarzenie w szerszy kontekst debaty społecznej, związanej z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w 2012 r. Rok 2013 został ogłoszony przez Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Osób Niepełnosprawnych.