T-Mobile konsekwentnie zyskuje abonentów

PTC zwiększa liczbę klientów abonamentowych siódmy kwartał z rzędu. Od stycznia do marca br. spółka pozyskała 18 tys. nowych abonentów, a w stosunku do odpowiedniego okresu roku ubiegłego ich liczba wzrosła o 206 tys. Baza wszystkich klientów PTC na koniec marca 2013 roku wyniosła 15 919 tys. w tym 7 014 tys. klientów abonamentowych.
T-Mobile konsekwentnie zyskuje abonentów
T-Mobile

T-Mobile

Spółka osiągnęła w pierwszym kwartale 2013 roku przychody na poziomie 1 599 milionów złotych. Niższe o 8,5 procent przychody w stosunku do odpowiedniego okresu ubiegłego roku są w głównej mierze spowodowane obniżeniem stawek MTR.

W pierwszym kwartale 2013 roku PTC osiągnęła EBITDĘ w wysokości 583 milionów złotych, co stanowi wzrost wskaźnika o 8,4% w stosunku do odpowiedniego okresu roku poprzedniego. W analogicznym okresie również marża EBITDA zwiększyła się znacząco i osiągnęła poziom 36,5% w porównaniu z 30,8% w pierwszym kwartale 2012.

PTC rozbudowuje sieć oraz rozszerza ofertę mobilnego dostępu do Internetu o nowe produkty. Dzięki temu dynamicznie rośnie liczba klientów korzystających z proponowanych przez T-Mobile rozwiązań. Na koniec pierwszego kwartału spółka obsługiwała 1,019 miliona klientów mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. W pierwszym kwartale, w porównaniu do odpowiedniego okresu ubiegłego roku, PTC zyskała 242 tysiące nowych klientów mobilnego dostępu do Internetu, co jest wzrostem bazy klientów tych usług rok do roku o 31,1%.

W pierwszym kwartale 2013 roku w porównaniu z ubiegłym rokiem nakłady inwestycyjne PTC na rozbudowę i modernizację sieci wzrosły ponad dwukrotnie. Dzięki temu sukcesywnie zwiększa się zasięg nowej sieci, która obejmuje już blisko połowę powierzchni Polski. Testy prowadzone na zmodernizowanych obszarach wskazują, że średnie prędkości przesyłania danych wzrosły tam nawet kilkukrotnie, przy jednoczesnym wzroście ilości transmitowanych danych przez użytkowników średnio o 43%.