Allegro udostępnia Selenę

Allegro udostępnia Selenę

Selena daje możliwość monitoringu serwisów z dowolnej geolokalizacji. Realizowane jest to za pomocą aplikacji Selena-agent, która dzięki małym wymaganiom sprzętowym nie potrzebuje do działania “potężnego” serwera. Prezentacja wyników odbywa się na dashboardach, takich jak np. “Wszystko”, “Tylko z problemami” czy “Tylko serwisy Corowe”. Użytkownik może też definiować własne dashboardy, podając nazwę i wybierając serwisy, które mają się na takim dashboardzie pokazywać.

Użytkownik systemu Selena ma także możliwość korzystania z widoku szczegółowego serwisu, na którym dostępne są wykresy z czasami odpowiedzi z ostatniej godziny (dla każdego z agentów oddzielnie), konfiguracja monitoringu danego serwisu (np. wystąpienie jakich słów kluczowych w zwracanej treści strony jest badane, jakie są dodatkowe parametry wywołania – takie jak np. useragent, referer), pełna historia próbek z wszystkimi mierzonymi wartościami (czas i kod odpowiedzi, czas nawiązania połączenia, prędkość przesyłania danych itp.)

Selena to także:

  • możliwość monitorowania wystąpienia słów kluczowych w zwracanej treści,
  • możliwość definiowania różnych parametrów wywołania dla serwisu, takich jak: referer, useragent, parametry POST i GET,
  • obsługa prostej autentykacji po http, takiej jak: basic, digest czy NTLM,
  • gromadzenie pełnej historii próbek przez 7 dni; dalej historia jest uśredniana i archiwizowana,
  • możliwość generowania prostego raportu zawierającego wykaz próbek (per serwis lub dla wszystkich serwisów), których status jest inny niż “OK”.