KONKURS: już jutro na CHIP.pl będzie można zdobyć “dziką kartę” na Net Masters Cup!

KONKURS: już jutro na CHIP.pl będzie można zdobyć “dziką kartę” na Net Masters Cup!

Konkurs będzie polegał na jak najszybszym przesłaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania, które zostaną opublikowane na stronie http://netmasterscup.chip.pl od godz. 9:30.

Odpowiedzi należy wysłać na adres email: [email protected] maksymalnie do godz. 24:00

dnia 12 czerwca 2013 r.

O zdobyciu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń z poprawnymi odpowiedziami – data i godzina wg czasu serwera chip.pl – wysłanego e-maila na wskazany adres:

[email protected]

Wyniki zostaną ogłoszone 14.06.2013 r. (piątek) na stronie http://nestmasterscup.chip.pl

Jeśli żaden z zespołów nie prześle kompletu poprawnych odpowiedzi, wygrywa zespół, który jako pierwszy przyśle najwięcej poprawnych odpowiedzi.

Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie każdy uczestnik VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie netMastersCUP, któremu

nie udało się zakwalifikować do Wielkiego

Finału

.

Treść Regulaminu będzie dostępna na stronach: www.burdamedia.pl, http://netmasterscup.chip.pl i www.netmasterscup.pl oraz w siedzibie Organizatorów przez okres od 12.06.2013 r. – 30.06.2013 r.

Warto ponownie spróbować swoich sił:) W V edycji naszej Olimpiady zdobywcą I miejsca i głównej nagrody okazała się drużyna startująca w Finale właśnie z “dziką kartą”!

ŻYCZYMY POWODZENIA!!!