Nawet 100 Mbps na kablach miedzianych!

Nawet 100 Mbps na kablach miedzianych!

Dzięki systemowi Huawei możliwa jest już współpraca systemu ze starszego typu urządzeniami klienckimi VDSL bez straty na jakości połączenia. System pozwala osiągnąć prędkość ponad 100 Mbps na odcinku do 300 metrów na pojedynczej parze kabli miedzianych, oferując automatyczną identyfikację urządzeń klienckich starszego typu i inteligentne dopasowanie odpowiedniego trybu pracy w zależności od typu zakończenia. Rozwiązania te zostały już z powodzeniem zastosowane w Szwajcarii i Włoszech.

Vectoring to technologia stosowana w sieciach FTTC i FTTB (Fibre-to-the-Cabinet i Fiber-to-the-Building – doprowadzenie światłowodów do bezpośrednio otoczenia budynków, np. szafy ulicznej lub do samego budynku), zwiększająca możliwości przesyłania danych w kablach miedzianych na tzw. ostatniej mili, czyli odcinku łączącym abonenta z urządzeniem dostępowym operatora. Technologia ta eliminuje zakłócenia podczas transmisji danych, nawet kilkukrotnie zwiększając przepustowość łączy abonenckich z 8-20 Mbps do nawet 50-100 Mbps.

W 2009 roku Huawei zaprezentowało prototyp vectoringu i przeprowadziło pierwsze testy we współpracy z British Telecom i Swisscom. Jednak przez dłuży czas vectoring mierzył się z problemem kompatybilności z urządzeniami abonenckimi starszej generacji działającymi w już istniejących sieciach. Huawei opracowało jednak Auto Sense Function, które automatycznie identyfikuje urządzenia końcowe użytkowników i dzięki temu stosuje wobec nich odpowiednie działanie urządzania dostępowego DSLAM.

Zastosowanie trybu “Forced Friendly” wymusi na urządzeniach starszego typu pracę w trybie “Vectoring-Friendly” i tym samym zapewni kompatybilność z nowym systemem. Oznacza to, że dzięki Auto Sense Function urządzenia starszego typu mogą funkcjonować w sieci bez straty w pierwotnej jakości połączenia, a operatorzy mogą przeprowadzić migrację z dotychczasowego systemu VDSL do systemu vectoringowego bez konieczności zmiany oprogramowania lub wymiany modemów abonenckich. Dzięki temu zwiększenie przepływności sieci do poziomu nawet 100 Mbit/s może odbyć się znacznie szybciej i być efektywne kosztowo.