Nie używamy chmury, bo jej… nie znamy?

Badanie SMB Cloud Survey 2013 miało na celu m.in. określenie jakimi parametrami kierują się firmy przy wyborze zarówno szeroko pojętych rozwiązań IT i oprogramowania dla firm, jak i usług cloud computing. Wyniki pokazały, że w obu obszarach przedsiębiorstwa korzystające z usług w chmurze wykazują większe zaangażowanie w kwestie IT zanim zdecydują się na wdrożenie.
Chmura to zło? Być może, ale najpierw dowiedz się czym właściwie ona jest
Chmura to zło? Być może, ale najpierw dowiedz się czym właściwie ona jest
Chmura to zło? Być może, ale najpierw dowiedz się czym właściwie ona jest

Chmura to zło? Być może, ale najpierw dowiedz się czym właściwie ona jest

Na bezpieczeństwo jako istotny parametr w rozwiązaniach IT i oprogramowaniu wskazuje 89% deklarujących korzystanie z chmury i 79% pozostałych firm. W przypadku zapewnienia prywatności jest to odpowiednio 83% i 73%. Większe rozbieżności występują w odniesieniu do takich parametrów jak: możliwość integracji z istniejącymi zasobami IT (83% użytkowników chmury i 64% pozostałych), skalowalność (60% użytkowników chmury i 43% pozostałych) czy zdalny dostęp (81% użytkowników chmury i 65% pozostałych).

Prawidłowość ta jest również widoczna w podejściu do usług w chmurze, w odniesieniu do obecnych i planowanych wdrożeń. Redukcja wydatków na infrastrukturę jest istotna dla 78% korzystających z chmury i 48% spośród pozostałych firm, bezpieczeństwo danych odpowiednio dla 85% i 59%. Na ciągłość pracy w przypadku awarii wskazuje 67% użytkowników chmury i 38% pozostałych. Spośród firm, które nie korzystają z usług w chmurze ok. 30% podaje w większości pytań o cloud computing odpowiedź “nie wiem”, co również pokazuje jaka jest ich świadomość w obszarze nowoczesnych rozwiązań IT – odsetek ten w przypadku firm korzystających z chmury rzadko przekracza 7%.

“Patrząc na wyniki badania nasuwa się jeden wniosek – firmy korzystające z rozwiązań w modelu chmury obliczeniowej dogłębnie analizują różne scenariusze IT zanim zdecydują o wyborze tego najbardziej dla nich właściwego i optymalnego. Pozostałe firmy często ograniczają się do już stosowanych, nierzadko przestarzałych rozwiązań i nie zastanawiają się nad tym, jak IT może im pomóc w rozwoju biznesu” — powiedział Piotr Chrobot, dyrektor działu Small & Medium Business Solutions and Partners, Microsoft.

O tym jak istotne jest świadome podejście do IT w firmie i roli, jaką odgrywa we wspieraniu biznesu na co dzień przekonują sami przedsiębiorcy.

“W przypadku pożaru lub innego nagłego zdarzenia losowego nie ma ryzyka przerwania ciągłości biznesowej. Dokonujemy zakupu nowych komputerów i otrzymujemy natychmiastowy dostęp do naszych danych, bez potrzeby czasochłonnych instalacji. Dla działalności usługowej, w której przewagę uzyskuje się często właśnie dzięki sprawnej i szybkiej komunikacji i obsłudze klienta ma to kluczowe znaczenie” — powiedział Wojciech Skoczyński, prezes Grecos Holiday, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich touroperatorów.