Ile Polacy wysyłają SMS-ów?

“Wyniki raportu UKE pokazują wyraźnie, że popularność smartfonów w Polsce nie przekłada się na spadek wysyłanych wiadomości SMS. Aplikacje mobilne, które na świecie odniosły sukces, w Polsce nie mają powodów do świętowania. Barier dla ich rozwoju jest wiele np. komunikator mobilny trzeba najpierw pobrać, później opanować i jeszcze dodatkowo liczyć, że nasi znajomi również z takiej aplikacji korzystają. Myślę, że główną przyczyną tak wysokiej popularności SMS-ów w Polsce jest łatwość obsługi tego narzędzia oraz skuteczność docierania krótkich wiadomości tekstowych do odbiorców. Do tego dochodzi jeszcze siła przyzwyczajenia – warto pamiętać, że w ubiegłym roku SMS obchodził swoje 20. urodziny. Dlatego SMS w dalszym ciągu pozostaje najbardziej powszechnym standardem w tekstowej komunikacji mobilnej w Polsce i nie sądzę, żeby się to zmieniło przynajmniej w ciągu najbliższych 5 lat. Wpływ na wysoką liczbę wysyłanych wiadomości ma również rosnące zainteresowanie firm SMS marketingiem. W ubiegłym roku Klienci SerwerSMS.pl wysłali około 250-300 milionów krótkich wiadomości tekstowych ze specjalnymi ofertami oraz powiadomienia SMS, np. o statusie transakcji w sklepie internetowym.” — powiedział Artur Sadowski, Menadżer ds. Rozwoju, Platforma SerwerSMS.pl
Ile Polacy wysyłają SMS-ów?

Według UKE większa liczba wysłanych wiadomości SMS w 2012 roku nie przełożyła się na wzrost przychodów operatorów z tego tytułu. W porównaniu do 2011 r. przychody operatorów z krótkich wiadomości tekstowych spadły o 13,2%. Największy wpływ na zmniejszenie się przychodów miały oferowane przez operatorów promocje polegające na możliwości wysyłania SMS-ów obrębie własnej sieci bez opłat, oraz pakiety krótkich wiadomości tekstowych przyznawane w ramach abonamentu.

Ceny wiadomości SMS w 2012 roku kształtowały się nierównomiernie. Stawka 0 zł dotyczyła przeważnie wysyłanych w ramach własnej sieci. Maksymalna stawka osiągnęła poziom 0,25 zł za jedną wiadomość, a średni koszt wyniósł 0,16 zł i był niższy niż w 2011 r. o ponad 11%.

Jeśli chodzi o wysyłanie SMS-ów to Polacy nie należą do europejskich rekordzistów. Podobnie jak w poprzednim roku, dla wskaźnika przedstawiającego średnią liczbę wysłanych SMS na jednego aktywnego użytkownika, Polska ponownie znalazła się poniżej średniej unijnej. Przeciętny użytkownik w kraju wysłał 1043 wiadomości, wobec średniej dla wybranych krajów UE – 1055.

Raport UKE pokazuje, że również MMS cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. W 2012 roku użytkownicy polskich sieci mobilnych wysłali ponad 391 mln wiadomości multimedialnych, tj. o 65 mln więcej niż w roku poprzednim. Na statystycznego mieszkańca kraju w 2012 roku przypadło ponad 10 wiadomości MMS, czyli o 1,5 więcej niż w 2011 r.