Sieciowy tłumacz języka migowego w polskich urzedach

Sieciowy tłumacz języka migowego w polskich urzedach

W Polsce już ponad 70 urzędów zdecydowało się na wdrożenie SKN, w tym m.in.: Urząd Miasta Krakowa, Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, Urząd Miasta Częstochowy, kasy biletowe Przewozów Regionalnych na dworcach w kilku miastach oraz wiele innych.

Przypomnijmy, że Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się nakłada na instytucje użyteczności publicznej obowiązek zapewnienia bezproblemowej komunikacji osobom niesłyszącym. W praktyce oznacza to, że wraz z wejściem w życie Ustawy język migowy stał się językiem urzędowym.

W Polsce żyje ponad 60 000 zarejestrowanych osób z wadami słuchu. Szacuje się, że osób niezarejestrowanych jest dwukrotnie więcej. Certyfikowanych tłumaczy polskiego języka migowego jest tylko 184. Oznacza to, że na jednego tłumacza przypada 326 osób niesłyszących. Uwydatnia to skalę problemu związanego z realizacją zobowiązań nałożonych przez Ustawę, zwłaszcza w przypadku, gdy instytucja ma wiele oddziałów rozmieszczonych na terenie całego kraju.

W związku z ograniczoną dostępnością wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego i zwiększonym zapotrzebowaniem na ich usługi, urzędy i inne instytucje poszukują alternatywnych rozwiązań umożliwiających dostosowanie się do wymogów Ustawy.

System Komunikacji Niewerbalnej pozwala na łączenie się on-line z tłumaczem języka migowego. “SKN to zwyczajna trójstronna wideokonferencja, wykorzystująca rozwiązania Cisco, która pozwala na to, żeby połączyć trzy osoby: tłumacza języka migowego, urzędnika oraz osobę niesłyszącą” – wyjaśnia Robert Gdela, Prezes Zarządu Seventica.

Jak widać SKN nie jest ogromną innowacją, a sprytnie wykorzystaną technologią wideokonferencji. Szkoda tylko, że nasze urzędy nie zapewniły tej usługi osobom z wadami słuchu wcześniej, zanim Ustawa o języku migowym weszła w życie. Jak to się mówi: lepiej późno niż wcale…