Imagine Cup 2013: Po finałach

Zespół WeRule zajął w światowych finałach konkursu technologicznego Imagine Cup 2013 II miejsce w kategorii Windows Phone Challenge, wraz z miejscem na podium otrzymali statuetkę i 5000 dolarów. Przypominamy – opracowali oni aplikację Modern Drug Test. Na nasze pytania odpowiada Karol Stosik.
Imagine Cup 2013: Po finałach

CHIP:

Obecność jakich substancji psychoaktywnych można wykryć za pomocą Modern Drug Test? Czy metoda analizy oka pozwala również na wykrycie takich używek jak nikotyna i alkohol?

Karol Stosik:

Modern Drug Test wykrywa wszystkie substancje psychoaktywne mające wpływ na oczy. Do tej grupy należą marihuana, amfetamina, kokaina oraz heroina. Alkohol oraz tytoń również mają wpływ na ludzkie oko, jednak w większości przypadków jest on zbyt mały aby można było je wykryć.

CHIP: Jak wysoka jest skuteczność wykrywania zmian w organizmie występujących po zażyciu substancji psychoaktywnych, wyłącznie podstawie zmian w wyglądzie oka (na syntetycznych przykładach – zdjęciach)? Jakie elementy brane są pod uwagę oraz czy możliwe jest wykrycie podobnych cech bez aplikacji – wyłącznie patrząc komuś prosto w oczy?

Karol Stosik:

Jeżeli chodzi o skuteczność, dużo zależy od warunków zewnętrznych oraz indywidualnych reakcji danej osoby. Nasza technika bazuje na dokumentach amerykańskiej policji, dlatego uważamy ją za skuteczną. Owszem, jest możliwe zaobserwowanie anomalii właściwych dla narkotyków bez użycia aplikacji, jednak wymaga to dużej znajomości tematu, co nie jest konieczne w przypadku użycia Modern Drug Test.

Aplikacja Modern Drug Test

Aplikacja Modern Drug Test

CHIP:

Czy nagroda finansowa i zdobycie II miejsca w kategorii Windows Phone Challenge podczas światowych finałów Imagine Cup 2013 motywują do ukończenia projektu Modern Drug Test?

Karol Stosik:

Owszem, staramy się go sfinalizować najszybciej jak to możliwe.

CHIP:

Kto powinien być odbiorcą i jakie widzicie zastosowania dla Modern Drug Test?

Karol Stosik:

Odbiorcą może być każda osoba, która zainstaluje aplikację. Pierwotnie chcieliśmy się skupić na organach państwowych, jednak z uwagi na duże wymagania co do niezawodności oraz bezpieczeństwa odeszliśmy od tej koncepcji.

CHIP:

Jaki są Wasze plany na przyszłość – rozwój Modern Drug Test i sprzedaż aplikacji, czy też już czekają na realizację kolejne pomysły?

Karol Stosik:

Zarówno rozwój obecnego projektu, jak i pojawiają się już pomysły na kolejne. Oprócz tego zależy nam, aby skończyć studia.

CHIP:

Czy jest szansa na dalszy rozwój ZZ Braille Readera? Czu doczekamy się edycji tej aplikacji na inne platformy?

Karol Stosik:

Jeżeli znajdzie się czas, ZZ Braille Reader zostanie wzbogacony o rozpoznawanie mowy, co uczyni go aplikacją dla osób niewidząco – niesłyszących.

Aplikacja ZZ Braille Reader

Aplikacja ZZ Braille Reader

CHIP:

Co daje udział w finałach Imagine Cup? Jakie są mocne i słabe strony tego konkursu technologicznego? Co w Waszej opinii powinno być zmienione, a co pozostać bez zmian?

Karol Stosik:

Udział w Imagine Cup to przygoda życia. Wyjazd do innego kraju, międzynarodowe towarzystwo oraz możliwość zawalczenia o nagrody nie zdarzają się codziennie. Jeżeli chodzi o słabsze strony, brakowało czasu wolnego – jednak nikt nie jechał tam odpoczywać.

CHIP:

Czy zmiany kategoriach konkursowych Imagine Cup występujące niemal każdego roku wprowadzają zamieszanie, czy po prostu podążają za zmieniającym się światem.

Karol Stosik:

Wywołują trochę zamieszania, szczególnie w tym roku, kiedy kategorie Innovation oraz World Citizenship były bardzo do siebie podobne.

CHIP:

Czy planujecie jeszcze raz wziąć udział w Imagine Cup?

Karol Stosik:

Jeżeli wystarczy nam czasu, to tak.