Zobacz jak giną lasy w czasie (prawie) rzeczywistym

Wylesianie terenu czy to z przyczyn naturalnych (wymarcie danego gatunku drzewa) czy z przyczyn zależnych od człowieka (zanieczyszczenia środowiska, wycinka lasów w celu pozyskania surowców lub gruntu pod uprawę) jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych. Ekolodzy od lat walczą o ochronę zielonych płuc Ziemi, jednak ich wysiłki są niczym w porównaniu z tempem wymierania lasów. By móc chronić w należyty sposób lasy organizacje pozarządowe potrzebują aktualnych danych i szybkiego dostępu do informacji. Stąd pomysł na założenie internetowej strony, która mogłaby monitorować stan wylesiania na świecie w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Zobacz jak giną lasy w czasie (prawie) rzeczywistym
Różowe punkty - lasy znikające na przestrzeni 10 lat, niebieskie punkty - nowe szkółki leśne

Różowe punkty – lasy znikające na przestrzeni 10 lat, niebieskie punkty – nowe szkółki leśne

World Resource Institute zaprosił do współpracy m.in. Google Earth. To dzięki danym dostarczanym z satelity internetowa mapa umożliwia odczyt konkretnych informacji na temat zalesienia, które aktualizowane są co miesiąc. Global Forest Watch to także narzędzie analityczne, które pozwala wykryć przyczyny wylesienia i zobaczyć jak na przestrzeni ostatnich 10 lat zmieniła się pod tym względem Ziemia. Dodatkowo możliwe jest także otrzymywanie powiadomień z NASA o zagrożeniach pożarowych (także w formie e-maili), które mają na celu zmobilizować obywateli całego świata do działania.

Ostatnie dane z Uniwersytetu Maryland i Google wskazują, że świat na przestrzeni lat 2000-20012 stracił 2,3 miliony kilometrów kwadratowych lasów. To tak jakby 50 lasów o powierzchni pola piłkarskiego znikało z powierzchni Ziemi co minutę przez 12 lat…