Deezer w Orange? Ma być lepiej.

Użytkownicy sieci Orange mogą mieć chwilowy problem z dzwonieniem
Użytkownicy sieci Orange mogą mieć chwilowy problem z dzwonieniem

Wraz z publikacją artykułu na CHIP.pl, skierowaliśmy także do biura prasowego Orange prośbę o wyjaśnienie opisywanej sytuacji. Przede wszystkim operator ponownie (czyli po raz trzeci) przekazał sprawę do zbadania przez BOK. W odpowiedzi nasz czytelnik otrzymał wyjaśnia, które potwierdziły nasz tok rozumowania. Orange przyznał rację, że “Po wykorzystaniu limitu danych, ograniczenie prędkości działa również negatywnie na korzystanie z usługi Deezer. Słuchanie muzyki przez Deezera jest bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe.” W efekcie czytelnik, by uniknąć w przyszłości podobnej sytuacji, otrzymał w ramach rekompensaty dodatkowy pakiet danych (do końca trwania umowy, czyli na okres ok. roku czasu).Czytelnik został także poinformwany, “że założeniem biznesowym Orange jest, aby ruch w ramach dedykowanych serwisów nie był ograniczony lejkiem i nie miał wpływu na działanie dodatkowych usług internetowych np.: Deezer.”

Okazało się, że przedstawiana przez CHIP-a sytuacja, ujawniła techniczną nieprawidłowość w funkcjonowaniu sieci i zostaliśmy telefonicznie zapewnieni, że operator pracuje już nad tym, aby lejek nie miał wpływu na prawidłowe działanie usług takich jak Deezer i Web TV. Gdyby, jednak wystąpiły podobne problemy klienci proszeni są o kontakt z BOK.