Gdzie specjaliści IT znajdą pracę?

Gdzie specjaliści IT znajdą pracę?

Spoglądając na poniższą mapę zatrudnienia widzimy, że firmy zatrudniające największy odsetek informatyków znajdują się głównie w województwie mazowieckim (prawie 13%) oraz dolnośląskim (11,7%). Z badań GUS wynika, że to teren województwa mazowieckiego daje informatykom największe szanse na znalezienie pracy. W okolicach stolicy działa blisko 2 tys. przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 osób, co stanowi jedną czwartą wszystkich firm w Polsce. Nie gorsze perspektywy dostrzec można także w południowo-zachodniej części kraju. 814 firm z województwa dolnośląskiego deklaruje zapotrzebowanie na fachowców IT. Podobnie w województwie śląskim (1047), małopolskim (682) i wielkopolskim (750).
A jak wygląda sprawa z samą branżą IT? Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ciągu najbliższych 15 lat fachowcy z dziedziny informatyki będą najbardziej poszukiwaną grupą wśród zawodów technicznych. Już teraz specjalizacja ta odznacza się jednym z najwyższych wskaźników zatrudnienia – aż 78% informatyków pracuje w zawodzie. Popyt na specjalistów IT rośnie i to nie tylko w branży informatycznej i teleinformatycznej. Inne gałęzie gospodarki także potrzebują wsparcia informatyków.
Nie dziwi fakt, że większość specjalistów wybiera wiodące firmy, bądź te ściśle związane z branżą informatyczną – przedsiębiorstwa te stanowią pewnego rodzaju gwarant rozwoju. Jednak nie tylko branża IT zatrudnia fachowców z dziedziny technologii informatycznych – kandydaci powinni mieć otwartą głowę i świadomość, że etaty dla fachowców czekają również w firmach innych branż, dla których pion IT jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania. Rzeczywistość wymusza na przedsiębiorstwach korzystanie z najnowszych technologii, a z tym bezpośrednio wiąże się wzrost popytu na specjalistów. Bardzo dobre perspektywy zatrudnienia daje np. branża ubezpieczeniowa, w której aż trzy czwarte działających firm zatrudnia specjalistów IT – mówi Marta Zerka, Managing Partner w firmie IT, Hicron.
Gdzie jeszcze informatycy mogą szukać pracy? Warto zerknąć na branżę wydawniczą, w której 81 na 120 firm zatrudnia specjalistów IT. Nie zapominajmy także o firmach z branży bankowej, medialnej i ośrodkach naukowych. Chociaż popyt na informatyków jest zróżnicowany w zależności od rozwoju regionalnego to nie można zaprzeczyć, że perspektywy zatrudnienia są niezwykle optymistyczne. Potwierdzają to badania MNiSW, według których 90% informatyków wybrałoby ponownie tą ścieżkę kariery.

Zdjęcie mężczyzny z laptopem pochodzi z serwisu Shutterstock