Niemiecki Urząd Pracy przechodzi na Linuksa

Niemiecki Urząd Pracy przechodzi na Linuksa

Niemiecki Federalny Urząd Pracy to największy dostawca usług na niemieckim rynku pracy, z którego pomocy korzystają osoby poszukujące pracy, pracodawcy, pracownicy i praktykanci. Środowisko informatyczne wykorzystywane przez Urząd jest jednym z największych w Niemczech i wciąż się rozwija – obecnie obejmuje 120 własnych procesów informatycznych, trzy główne centra danych, 11 regionalnych ośrodków przetwarzania oraz 150 tys. pracujących w sieci komputerów. Co miesiąc pracownicy Urzędu wysyłają 50 milionów wiadomości e-mail i 9 milionów listów oraz wykonują 18 milionów przelewów.

Urząd wykorzystuje obecnie oprogramowanie open source. Zanim zdecydowano się na ten właściwy system, poddano szczegółowej ocenie trzy różne dystrybucje systemu operacyjnego Linux.

– Naszym celem była standaryzacja jak największej liczby systemów na wspólnej platformie. W związku z tym ważną cechą strategicznego systemu operacyjnego była obsługa wielu różnorodnych aplikacji. – mówi dr Martin Deeg, dyrektor zarządzający ds. produkcyjnych w Departamencie Informatyki niemieckiego Federalnego Urzędy Pracy.

Najważniejsze były jednak oszczędności, dlatego zdecydowano się na otwarte oprogramowanie.

Warto zauważyć, że coraz więcej polskich urzędów także przechodzi na Linuksa.